مجله تاپ‌ناز‌

قبل از اینکه آمپر بنزین خودرو روشن شود باک را پر کنید!

قبل از اینکه آمپر بنزین خودرو روشن شود باک را پر کنید!

راندن خودرو با باک خالی و چراغ آمپر روشن بنزین برای پمپ بنزین مشکل ایجاد می کند.

راندن خودرو با باک خالی و چراغ آمپر روشن بنزین

يكی از نشانگرهايی كه در تمام خودروها وجود دارد چراغ هشدار سوخت است كه نشان مي دهد خودرو شما در حال استفاده از سوخت زاپاس يا رزور مي باشد. طراحي مقدار سوخت رزور حدود 10 تا 15 درصد ظرفيت باك خودرو است. با دانستن مصرف سوخت متوسط و همچنين ظرفيت باك خودرو مي توان ميزان سوخت باقي مانده را به همراه مسافتي كه خودرو طي خواهد كرد را محاسبه نماييد.

اما بهتر است نگذاريد هيچ وقت باك شما خالي از سوخت شود. در ادامه ريسك هاي استفاده آخرين قطره بنزين را شرح خواهيم داد.

خودرو خود را با باك خالي نرانيد

پمپ سوخت وسيله اي است كه در باک سوخت خودرو قرار گرفته است. وظيفه اين پمپ اين است كه بنزين را از باک به پيشرانه بفرستد. يكي از راه هايي كه باعث مي شود پمپ سوخت همواره خنك بماند و عملكرد رواني داشته باشد اين است كه در بنزين غوطه ور است در حقيقت از بنزين به منظور خنك ماندن و روان ماندن استفاده مي كند. وقتي خودرو را با باك خالي مي رانيد در نتيجه پمپ بنزين داغ شده و عملكرد رواني نخواهد داشت يعني شما ريسك داغ شدن پمپ را ايجاد كرده ايد.

بدترين اتفاق ممكن اين است كه اين داغ شدن باعث سوختن پمپ شود و يا پمپ شما نيم سوز شود. در اين حالت تعويض اين پمپ هزينه زيادي را به شما تحميل خواهد كرد. نيم سوز شدن پمپ باعث عملكرد ضعيف خودرو مي شود مخصوصا در شتاب گيري و يا حتي ممكن است منجر به روشن نشدن خودرو شود همچنين پمپ سوخت خودرو داراي يك فيلتر سوخت است كه رانده با باك خالي باعث كثيف شدن آن خواهد شد و زماني كه باك خودرو خالي باشد فيلتر سوخت در لجن ها رسوبات كف باك فرو رفته و باعث مسدود شدن آن مي شود در نتيجه سوخت كافي به پيشرانه نخواهد رسيد.

پس سعي كنيد هميشه قبل از اينكه به مرحله روشن شدن چراغ استفاده از سوخت رزور برسيد باک خود را پر كنيد.

مطالب مشابه را ببینید!