قدیمی ترین خودروی ساخت بشر حراج شد +عکس

قدیمی ترین خودروی ساخت بشر حراج شد +عکس

این خودروی جالب با شکل عجیبش در یک حراجی به قیمت 4.62 میلیون دلار فروخته شد.

این خودرو سال 1884 ساخته شده است.

خوردوی جالب
خوردوی جالب

خودروی قدیمی
خودروی قدیمی
خودروی قدیمی
خودروی قدیمی
خودروی قدیمی
خودروی قدیمی
خودروی قدیمی
خودروی قدیمی
خودروی قدیمی
خودروی قدیمی
خودروی قدیمی
خودروی قدیمی
خوردوی جالب
خوردوی جالب
خوردوی جالب
خوردوی جالب
خوردوی جالب
خوردوی جالب
خوردوی جالب
خوردوی جالب
خوردوی جالب
خوردوی جالب

مطالب مشابه را ببینید!