قیمت پراید /کاریکاتور

در هفته ای که گذشت بازار خودرو به شکل چشم گیری شاهد رشد قیمت‌ها بود.گزارشها حاکی از این است که پراید فقط چند قدم با 16 میلیون فاصله دارد.

کاریکاتور قیمت پراید
کاریکاتور قیمت پراید

نوشته های مشابه