مجله تاپ‌ناز‌

لایحه مهریه و تنظیم لایحه برای دادگاه اهمیت دارد؟

لایحه مهریه و تنظیم لایحه برای دادگاه اهمیت دارد؟

مهریه از آثار مهم عقد نکاح است و به عنوان یکی از حقوق مالی زوجه به حساب می‌آید. به محض انعقاد عقد نکاح، زن مالکیت مهریه را به دست می‌آورد. در مقابل پس از ازدواج، مرد نیز نسبت به تادیه مهریه زوجه خود مکلف می‌شود. زوج و زوجه قادر هستند که شرایط حاکم بر مهریه را بر اساس توافقات خود تعیین کنند. حال این امکان وجود دارد که زوج و زوجه در خصوص مسائل مالی مرتبط با مهریه، با یکدیگر دچار اختلاف شوند. بدیهی و شایع‌ترین این اختلافات، زمانی است که مرد از پرداخت مهریه به همسر خود خودداری می‌کند. در چنین مواقعی قانون این حق را برای زن پیش بینی کرده است که برای دریافت مهریه خود، از طریق مراجع قانونی ذی صلاح اقدام کند. به خاطر داشته باشید که قبل از هر گونه اقدام، شما باید نمونه لایحه مهریه را تنظیم و به مرجع قانونی صالح تقدیم کنید. این لایحه یکی از انواع مهم لایحه (روی لینک قبل بزنید) است.

در این نوشتار تلاش داریم که نکات لازم در خصوص لایحه فوق الذکر را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

قانون چه جایگاهی برای مهریه در نمونه لایحه مهریه قائل شده است؟

همانطور که بیان شد، منظور از مهریه در نمونه لایحه مهریه ، یک حق مالی است که به موجب عقد نکاح و قانون برای زن شناسایی می‌شود. در این راستا نیز قانون مدنی در برخی از مفاد خود، به مهریه اشاره کرده است. برای مثال در بخشی از این قانون، شرایط صحت کلی در تعیین مهریه تعیین و تکلیف می‌شود. به این صورت که این قانون بیان می‌دارد مقدار مهریه بر اساس تراضی و توافق زوج و زوجه مشخص می‌شود و مهریه باید مالیت داشته و قابل تملک باشد.

در بخشی دیگر، این قانون شرایط حاکم بر مالکیت زن را نسبت به مهریه بیان می‌کند. در این راستا ماده 1082، مالکیت و تصرف زن نسبت به مهریه را به محض وقوع عقد نکاح قابل تحقق می‌داند. بنابراین این ماده به خوبی به تعهد زوج در زمینه پرداخت مهریه زوجه اشاره دارد. علاوه بر آن، قانون مدنی تحت سایر مواد خود، شرایط تعلق و مطالبه مهریه را برای زن تعیین و تکلیف می‌کند.

لایحه مهریه زوجه و انوع مهریه

در اغلب موارد، مهریه در زمانی قبل از انعقاد عقد نکاح تعیین می‌شود. این امر تا حد زیادی از فرهنگ جامعه ما نشات می‌گیرد. اما باید خاطر نشان کرد که تعیین مهریه قبل از انعقاد عقد نکاح، همیشه موضوعیت ندارد. بلکه ممکن است به موجب شرایطی، مهریه زوجه پس از انعقاد عقد زوجیت تعیین و تکلیف شود. با عنایت به این مسئله، قصد داریم که در قسمت ذیل، انواع مهریه را مورد اشاره قرار دهیم.

لایحه مهریه زوجه و مهر المسمی

مهر المسمی، به عنوان رایج‌ترین نوع مهریه تلقی می‌شود. زیرا این امر در فرهنگ ما شایع است که صِداق زوجه در زمانی قبل از انعقاد عقد نکاح تعیین شود. باید اشاره داشت که مهر المسمی و میزان آن، بر اساس توافقات زن و مرد مشخص می‌شود. در چنین حالتی، پس از آن که زن و مرد با یکدیگر ازدواج کردند، زن مستحق دریافت مهریه خود خواهد شد. در این میان، مهر المسمی می‌تواند به دو صورت حال (بدون مدت) یا موجل (با مدت) باشد.

مهریه حال، مهریه‌ای است که زن و مرد، مدت مشخصی را برای تادیه و پرداخت آن در نظر نمی‌گیرند. به عبارت دیگر در این حالت، مهریه بدون مدت است. بنابراین این امکان برای زن فراهم است که مبلغ مهریه خود را پس از عقد نکاح، در هر زمانی مطالبه کند. در مقابل نیز این تعهد برای زوج وجود دارد که مهریه زن را پس از ازدواج پرداخت کند.

از سوی دیگر ممکن است که زوجین برای پرداخت مبلغ مهریه، مدت مشخصی را تعیین کرده باشند. در این جا زن قادر نخواهد بود که پس از عقد زوجیت، تا قبل از سررسید بازه زمانی مورد توافق، مهریه خود را مطالبه کند. زیرا در این حالت، مهریه حال نیست. بنابراین تقدیم نمونه لایحه مهریه در خصوص مهریه حال یا مهریه موجل با سررسید مهلت تادیه امکان پذیر خواهد بود. البته باید تنظیم لایحه (روی لینک قبل بزنید) با دقت انجام شود.

لایحه مهریه و تنظیم لایحه برای دادگاه اهمیت دارد؟

لایحه مهریه زوجه و تمام آن چه که باید در مورد مهر المثل بدانید!

این امکان یافت می‌شود که زن و مرد قبل از عقد نکاح، نسبت به تعیین مهریه اقدام نکرده باشند. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا زن مستحق دریافت مهریه خواهد بود؟ در پاسخ باید بیان کرد که عدم تعیین مهریه قبل از عقد نکاح، به معنای عدم برخورداری زن از مهریه نیست. در این مواقع قانون شرایطی پیش بینی کرده است که زن بتواند از این حق مالی خود بهره مند شود. در این جا مهر المثل نوعی از مهریه است که پس از انعقاد عقد نکاح برای زن در نظر گرفته می‌شود. باید خاطر نشان کرد که تعیین میزان این مهریه، بر اساس جایگاه و شان خانوادگی زوجه انجام خواهد شد.

بنابراین این امکان برای شما یافت می‌شود که با ارائه نمونه لایحه مهریه به مرجع قانونی صالح، نسبت به دریافت مهریه خود اقدام کنید. البته باید اشاره داشت که حتی اگر شما قبل از ازدواج مهریه خود را تعیین کرده باشید، اما به موجب شرایطی مهریه شما باطل شده باشد، این امکان برای شما وجود دارد که برای تنظیم نمونه لایحه مهریه و دریافت مهر المثل خود اقدام کنید.

نمونه لایحه مهریه و شرایط حاکم بر مهر المتعه زوجه

این امکان یافت می‌شود که زوج بخواهد قبل از رابطه زوجیت و زناشویی با همسر خود، ایشان را طلاق دهد. در چنین حالتی بیان می‌شود که زن مستحق دریافت مهر المتعه خواهد بود. یکی از شرایط اصلی در مهر المتعه این است که مهریه در زمان عقد نکاح مشخص نشده باشد.

البته در صورتی که مهریه زن در زمان عقد نکاح مشخص شده باشد، مرد موظف است که نصف آن را به همسر خود در زمان طلاق پرداخت کند. ممکن است مرد در زمان انعقاد عقد نکاح، کل مهریه را به همسر خود پرداخت کرده باشد. در این مواقع مرد قادر خواهد بود که با ارائه لایحه مهریه زوج ، نسبت به دریافت مازاد مهریه پرداختی خود اقدام کند.

لایحه مهریه و تنظیم لایحه برای دادگاه اهمیت دارد؟

آیا می‌توان برای دریافت مهریه در عقد نکاح موقت، نمونه لایحه مهریه را تنظیم کرد؟

قبل از پاسخ به این سوال باید اشاره داشت که مهریه، یکی از ارکان اساسی عقد نکاح غیر دائم را تشکیل می‌دهد. به این بیان که عدم وجود مهریه در عقد نکاح موقت، سبب بطلان و بی اعتباری عقد خواهد شد. بر خلاف عقد نکاح دائم، که عدم تعیین مهریه در صحت آن نقشی نخواهد داشت. مطابق با ماده 1087 قانون مدنی، اگر در عقد نکاح دائمی مهریه ذکر نشده یا عدم وجود مهریه شرط شده باشد، نکاح صحیح خواهد بود و طرفین می‌توانند بعد از عقد، مهریه را بر اساس توافق تعیین کنند.

بنابراین این امکان برای شما یافت می‌شود که برای دریافت مهریه و مطالبات قانونی خود در عقد نکاح موقت، نسبت به تنظیم و تقدیم لایحه مهریه زوج یا زوجه اقدام کنید.

لایحه مهریه زوج و زوجه را باید به کدام دادگاه ارائه کرد؟

به یاد داشته باشید که مسائل و اختلافات زوج و زوجه، در حیطه مسائل خانوادگی و حقوقی قرار می‌گیرد. بنابراین اگر شما به عنوان زوج یا زوجه قصد دارید نمونه لایحه مهریه را تنظیم کنید، باید پس از تنظیم، لایحه را به دادگاه خانواده تقدیم کنید. به یاد داشته باشید که لایحه شما، باید کلیه دفاعیاتتان را دربر بگیرد. زیرا در این دادگاه (روی لینک قبل بزنید)، قاضی با ملاحظه لایحه تقدیمی، شرایط شما و همسرتان را ارزیابی و رای نهایی را صادر خواهد کرد.

سایت احتراما

شما می‌توانید از خدمات تنظیم لایحه اختصاصی توسط مجموعه حقوقی «احتراما» بهره مند شوید. برای این منظور نشانی https://ehteraman.com در دسترس شما قرار دارد. همانطور که می‌دانید احتراما مرجع تخصصی تنظیم متن لایحه دفاعیه دادگاه است.

مطالب مشابه را ببینید!