لباسهایی که بانوان را لاغرتر نشان میدهد!

در اینجا مدل هایی از لباس های بسیار ساده و شیک را برایتان آورده ایم که شما را لاغر تر از آن چه هستید نشان می دهند . در اغلب این لباس های از رنگ مشکی استفاده شده و دارای راههای عمودی هستند.

راه راه هایی از پارچه ی سیاه رنگ که در کنارنیم تنه ی این پیراهن طراحی شده است شما را لاغرتر نشان می دهد.

مدل لباس برای لاغر شدن, لاغر شدن, لباس با تناسب اندام
لباسی از جنس ابریشم که آستین هایش مشکی است و به دلیل وجود خط های عمودی مشکی اندام شما را لاغرتر می کند.
لباس هایی که با آن  لاغرتر دیده می شوید (عکس)
در طراحی این لباس در قسمت وسط بلوز از رنگ تیره استفاده شده است و شما را لاغرتر نشان می دهد.
لباس هایی که با آن  لاغرتر دیده می شوید (عکس)
راه های عمودی و تیره این لباس اندام شما را لاغرتر و بلندتر نشان می دهد.
لباس هایی که با آن  لاغرتر دیده می شوید (عکس)

بالاتنه این لباس تیره رنگ و طوری طراحی شده که در قسمت کمر جذب بوده و کمر به پایین آن حالت چین دار دارد.

لباس هایی که با آن  لاغرتر دیده می شوید (عکس)
این تاپ به رنگ سفید که در کناره های آن دو نوار مشکی رنگ و از جنس چرم طراحی شده است. همین رنگ تیره شما را لاغرتر نشان می دهد.
لباس هایی که با آن  لاغرتر دیده می شوید (عکس)
در ترکیب این کاپشن ورزشی با این که از سه رنگ روشن استفاده شده است ولی چون طرح های آن عمودی می باشند شما را لاغرتر نشان می دهد.
لباس هایی که با آن  لاغرتر دیده می شوید (عکس)
در قسمت جلوی این پیراهن یک گلدوزی به رنگ مشکی کار شده است . همچنین آستین های آن هم به رنگ مشکی هستند و در نتیجه شما را لاغرتر از آنچه هستید نشان می دهد.
لباس هایی که با آن  لاغرتر دیده می شوید (عکس)

در قسمت جلوی این تاپ سفید از یک پارچه شل و به رنگ مشکی استفاده شده است در نتیچه شما با پوشیدن این لباس لاغرتر می شوید.

لباس هایی که با آن  لاغرتر دیده می شوید (عکس)

 

مطالب مشابه را ببینید!