مجله تاپ‌ناز‌

لباس زیر زنانه ای که متجاوز را شوک برقی میدهد!!

لباس زیر زنانه ای که متجاوز را شوک برقی میدهد!!
سه دانشجوی دختر دانشگاه مهندسی هند لباسهای زیر زنانه ای را اختراع کرده اند که به آقایان مزاحم شوک برقی بسیار قوی وارد میکند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب» ؛ این لباسها 82 شوک برقی به مزاحم وارد میکنند ضمن اینکه توسط حس گرهایی که در آنها کار گذاشته شده در زمان مزاحمت برای صاحب این لباس؛پلیس از مکان آن مطلع میشود.

این لباسها قرار است در ماه جاری به معرض فروش گذاشته شوند.

مطالب مشابه را ببینید!