لباس عجیب کیتی پری در کنسرت فیلادلفیا +عکس

پوشش عجیب کتی پری سرشناس در کنسرت فیلادلفیا ، همواره خانم ها سعی دارند با پوشش های متفاوت خود در مراسم ها بدرخشند.این بار خانم کیتی پری سعی نمود با لباس ارایش کرده و خوردنی خود در کنسرت فیلادلفا شرکت نماید و شور و هیجان را در بین هواداران خود دوچندان نماید.

لباس عجیب کیتی پری در کنسرت فیلادلفیا لباس عجیب کیتی پری در کنسرت فیلادلفیا لباس عجیب کیتی پری در کنسرت فیلادلفیا لباس عجیب کیتی پری در کنسرت فیلادلفیا

مطالب مشابه را ببینید!