لیست قیمت خودرو ها 14 تا 100 میلیونی

لیست قیمت خودرو ها 14 تا 100 میلیونی

خودرو مگان 2000 اتومات نیمه فول در بازار به قیمت 70 میلیون به فروش میرسد.

نرخ انواع خودرو داخلی در بازار به شرح زیر است.

قیمت بازار تومان

نام خودرو

16.100.000

پژو روآ سال سفارشی

17.400.000

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

21.200.000

SE سمند

26.500.000

سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ

25.500.000

سمند ال ایکس / ایربگ راننده

25.500.000

405 GLX / دوگانه سوز

25.000.000

405 SLX پژو

26.000.000

405 SLX / TU5 پژو

32.000.000

پژو پارس معمولی / دوگانه سوز

29.800.000

پژو پارس سال

34.000.000

LX TU5 پژو پارس

37.000.000

ELX پژو پارس

38.000.000

ELX پژو پارس آپشن جدید

43.000.000

TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک

33.000.000

2 پژو 206 . تیپ

36.500.000

5 پژو 206 . تیپ

50.000.000

6 پژو 206 . تیپ

32.000.000

V20 پژو 206 صندوقدار / تیپ

52.000.000

V9 پژو 206 صندوقدار / تیپ

37.500.000

V8 پژو 206 صندوقدار / تیپ

39.500.000

V2 پژو 206 صندوقدار / تیپ

55.000.000

پژو 207 اتوماتیک

45.000.000

پژو 207 دنده ای

31.000.000

1.6 رانا

27.000.000

E1 تندر

31.000.000

E2 تندر

38.000.000

E2 تندر دوگانه سوز / تیپ

100.000.000

پژو 407 فول آپشن

17.000.000

132 EX .پراید

16.100.000

132 LE .پراید

16.400.000

132 SX .پراید

17.300.000

گازسوز SL 132 .پراید

15.200.000

132 SL .پراید

16.000.000

141 EX .پراید

15.600.000

141 SX.پراید

16.900.000

111 EX .پراید

15.900.000

111 LE .پراید

16.200.000

111 SX .پراید

15.500.000

111 SL .پراید

16.500.000

131 SL .پراید گازسوز

16.700.000

پراید 131 موتور اچ پی – پایه گازسوز

14.000.000

131 SL .پراید

15.200.000

131 SX .پراید

14.900.000

131 LE .پراید

16.200.000

131 EX .پراید

18.500.000

SX تیبا فول

29.000.000

ریو / آپشن دار

مطالب مشابه را ببینید!