مادر بیرحم نوزاد پسرش را تکه تکه کرد و سپس خودکشی کرد!

تکه تکه شدن فرزند نوزاد توسط مادر سنگدل!

خبر حوادث : مادر سنگدل و بی رحم پس از حمله کردن به فرزندانش قصد خودکشی داشت که دستگیر شد.

راون ولوز مادر 21 ساله دو فرزندش را با چاقو مصدوم کردi .او پسر 8 ماهه‌اش را کشت و دختر 4 ساله‌اش را به شدت زخمی کرد که اکنون در شرایط وخیمی در بیمارستان بستری‌ میباشد و احتمال دارد

 

مادر بیرحم نوزاد پسرش را تکه تکه کرد و سپس خودکشی کرد!

 

وی نیز جان خود را از دست بدهد.خانم راون ولوز در اُکلاهاما در حالی بازداشت شده است که علاوه بر چاقو کشیدن بر روی دو فرزندش دو تن دیگر را هم زخمی کرد.به گزارش پلیس مادر پس از ضرب و جرح مردم سعی در خودکشی داشته و خود را با چاقو زده است.گفتنی است،او در حال حاضر در بازداشت پلیس است و پلیس از علت این عمل وحشیانه او آگاهی ندارد.

مطالب مشابه را ببینید!