مار تکه تکه شده آشپز را نیش زد و کشت!

شنبه گذشته سرآشپز یک رستوران در شهر فوشان در جنوب چین سر یک مار کبرا را قطع کرد و بقیه بدن خزنده را هم تکه تکه کرد.

20 دقیقه بعد ، سرآشپز تکه های مار را داخل قابلمه پر از آب جوش ریخت تا سوپ درست کند.

ناگهان سر بریده مار کبرا که از گونه اندونزیایی بود دست سرآشپز را نیش زد.

سر آشپز که بر اثر سم مار اعصاب دستگاه تنفسی اش فلج شده بود به دلیل خفگی قبل از رسیدن اورژانس مرد.

مار تکه تکه شده آشپز را نیش زد و کشت! مار تکه تکه شده آشپز را نیش زد و کشت!

 مار تکه تکه شده آشپز را نیش زد و کشت!

مطالب مشابه را ببینید!