مانکن مسلمان در آمریکا کاملا برهنه شد (عکس)

او درباره ی این عکس می گوید که کاملا از این کار خود راضی هستم و به نظرم کار اشتباهیی انجام ندادم.او به طور اختصاصی با روزنامه انگلیسی مصاحبه کرده است و خواسته است که اسمش فاش نشود.ماکس اسم مدل 22 ساله بنگلادشی است که برای یک تبلیغات فروشگاه امریکایی حاضر شده است عکسی کاملا برهنه بندازد.او گفته است که من با شعار این فروشگاه کاملا موافقم و تمام زنان باید این را بدانند که مانند مردان قدرت دارند و میتوانند کاری را بکنند که میخواهند.این مدل مسلمان همراه خانواده اش وقتی فقط 4 سال داشته است به کالیفرنیا مهاجرت می کنند.

مانکن مسلمان در آمریکا کاملا برهنه شد (عکس)

مطالب مشابه را ببینید!