متن الناز شاکردوست در شب آرزوها

الناز شاکردوست (1)
الناز شاکردوست در شب آرزوها یا لیلةالرغائب عکس و متن زیر را منتشر کرد.

دلت قرار داد بدان كه توان رسيدن به آن را در وجود تو نهاده است! امشب شب آرزوهاست آرزويم برايتان رسيدن به تمام آرزوهايتان است.

الناز شاکردوست (2)

مطالب مشابه را ببینید!