مجله تاپ‌ناز‌

متن انگیزشی انگلیسی + جملات انگیزه دهنده کوتاه و خاص انگلیسی برای استوری و کپشن

مجموعه جدید از جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه و بلند با معنی و خاص برای اشتراک گذاری در استوری و کپشن را در این مطلب تاپ ناز برای شما عزیزان آماده کرده ایم.

متن و جملات انگیزشی انگلیسی جدید

Success is not final, failure is not fatal — it is the courage to continue that counts

موفقیت یا شکست هیچ کدام پایان کار نیسند، چیزی که مهمه جسارت شما برای ادامه دادن به مسیره!

-+-

Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined

با اعتماد به نفس در مسیر رویاهای خود گام بردارید. آن گونه که فکر می‌کنید، زندگی کنید

-+-

A man is not old until his regrets take the place of his dreams

انسان تا زمانی که افسوس‌هایش جای رویاهایش را نگرفته، کهنسال نیست

-+-

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams

آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند .

-+-

Men are more mindful of wrongs than of benefits.

مردم همیشه اشتباهات شما را بیشتر از کارهای خوب تان به ذهن خواهند سپرد.

متن انگیزشی انگلیسی

Great minds discuss ideas , average minds discuss events small minds discuss people

ذهن های بزرگ درباره ایده ها صحبت می کنند، ذهن های متوسط درباره رویدادها حرف می زنند و ذهن های کوچک درباره دیگران

-+-

متن انگیزشی جدید کوتاه

Sometimes it is the smallest decisions that can change your life forever

گاهی کوچکترین تصمیمات شماست که می توانند زندگی شما را به کلی تغییر دهند

-+-

no body cares about your story until you win so win

هیچکس به نحوه زندگیت اهمیت نمیده تا قبل از پیروزی پس پیروزشو.

-+-

Every struggle in your life has shaped you into the person . You are today . Be thankful for the hard times , they have made you STRONGER

هر مبارزه ای در زندگیت تو را به کسی که اکنون هستی تبدیل کرده است . قدردان لحظات سخت زندگیت باش ، آنها تو را قویتر کرده اند

-+-

When the going gets tough, the tough get going

وقتی شرایط سخت میشه، مبارز واقعی برای ادامه دادن قوی تر میشه.

متن انگیزشی انگلیسی

Do not follow where the path may lead Go instead where there is no path and leave a trail، Harold R. McAlindon

به جای عبور از جاده ای که همه از آن عبور می کنند، به جایی برو که جاده ای ندارد و برای بقیه رد پای خود را بر جای بگذار

-+-

If you want to achieve greatness stop asking for permission

اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش!

-+-

متن کوتاه انگیزشی زیبا و جدید

There are two ways to be happy , Either improve your reality , or lower your expectations

امروز به این فکر کن: دو راه برای شاد بودن وجود دارد یا واقع بینیت را بالا ببر یا انتظاراتت را پایین بیاور .

-+-

If you cannot do great things, do small things in a great way

اگر نمی‌توانید کارهای بزرگ انجام دهید، چیزهای کوچک را با روش عالی انجام دهید

-+-

If you do what you need, you’re surviving. If you do what you want, you’re living.
-Unknown
اگر شما کاری را می‌کنید که به آن نیاز دارید، شما زنده می‌مانید. اگر شما آنچه را دوست دارید انجام دهید، شما زندگی می‌کنید

متن انگیزشی انگلیسی

The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack of will

تفاوت بین یک فرد موفق و دیگران، کمبود قدرت دیگران و فقدان دانش آنها نیست بلکه کمبود تلاش و اراده‌شان است…

-+-

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him
فرد موفق کسی است که با آجرهایی که به سمتش پرتاب کرده‌اند، بنایی ماندگار بنا نهد.

-+-

جمله کوتاه انگیزشی برای کپشن

Life is a onetime offer, use it well.
زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن…

-+-

A distant tour begins with one step
سفری به طول هزار فرسنگ، تنها با یک گام آغاز می‌شود…

-+-

Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it.
-Ernest Holmes
زندگی یک آینه است و آنچه را که فرد به آن می‌اندیشد، در خود منعکس می‌کند

متن انگیزشی انگلیسی

You were not born a winner
You were not born a loser
You were born a chooser
شما برنده به دنیا نیامده اید…
همچنین بارنده هم به دنیا نیامده اید!
شما با قدرت انتخاب به دنیا اومدید…

-+-

Your life does not get better by chance, it goes better by change
زندگی شما به صورت اتفاقی و با شانس بهتر نمی‌شود بلکه با تغییر خودتان بهتر می‌گردد…

-+-

متن انرژی دهنده برای استوری

When you pray for others, God listens to you and blesses them, and sometimes, when you are safe and happy, remember that someone has prayed for you
زمانی که تو برای دیگران دعا می‌کنی خداوند به ندای تو گوش می‌دهد، پس زمانی که تو خوشحال و ایمن هستی بدان که کس دیگری برای تو دعا کرده است …

-+-

There are two ways to be happy, either improve your reality, or lower your expectations
دو راه برای شاد بودن وجود دارد: یا واقع بینی‌ات را بالا ببر یا انتظاراتت را پایین بیاور…

-+-

Tips to be successful in life
Appreciate those who love you
Help those who need you
Forgive those who hurt you
Forget those who leave you
از کسانی که دوستت دارند قدردانی کن…
به کسانی که به تو نیاز دارند کمک کن…
کسانی که آزارت دادند ببخش…
کسانی که تو را تنها گذاشتند فراموش کن …

-+-

It has been my philosophy of life that difficulties vanish when faced boldly.
-Isaac Asimov
این فلسفه زندگی من بوده است که مشکلات زمانی که با جسارت روبرو می‌شوند، از بین می‌روند

متن انگیزشی انگلیسی

Progress is impossible without change
Those who cannot change their minds
Cannot change anything.
پیشرفت بدون تغییر امکان پذیرنیست
آن‌ها که نمی‌توانند ذهنشان را تغییر دهند، پیشرفت نخواهند کرد…

-+-

جملات خاص کوتاه انگیزشی برای استوری

All are not good cooks, who carry long knives.

هر که چاقوی بزرگی در دست دارد، لزوماً آشپز ماهری نیست…

-+-

All keys, hang not on one girdle….

تمام کلیدها روی یک جا کلیدی آویزان نیستند…

-+-

The secret of success is to know something that nobody else knows.
رمز موفقیت، دانستن چیزهایی است که دیگران نمی‌دانند …

-+-

Success consists of going from failure to failure
without loss of enthusiasm.
موفقیت فاصله میان دو شکست است…
بدون از دست دادن شور و اشتیاق!

-+-

The way is not in the sky . The way is in the heart

راه در آسمان نیست، راه هر کاری در قلب است .

-+-

Judge your success by the degree that you’re
Enjoying peace, health, and love.
موفقیت خود را نسبت به میزان آرامش، سلامت و عشقی
که احساس می‌کنی بسنج!

-+-

Be enthusiastic about the success of others.
مشتاق موفقیت دیگران باشید!

-+-

First say to yourself what you would be;
and then do what you have to do.
Epictetus

نخست به خودت بگو که چه می خواهی بشوی ،
برای تحقق آن آنچه را لازم است انجام بده .

-+-

Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal

موانع آن چیزهای ترسناکی هستند که وقتی چشم‌ها را از هدف خود می‌بندید، می‌بینید…

-+-

Move out of your comfort zone. You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new
از منطقه امن و راحتی خود خارج شوید. شما فقط زمانی می‌توانید رشد کنید که مایل باشید سختی بکشید و تلاش کنید تا چیزی جدید را امتحان کنید…

-+-

How dare you settle for less when the world has made it so easy for you to be remarkable?
چطور می‌توانید وقت خود را از دست بدهید، وقتی جهان به سادگی آن را از شما می‌گیرد؟

-+-

Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning
اجازه ندهید ترس از دست دادن، از هیجان برنده شدن بزرگ‌تر باشد…

مطالب مشابه را ببینید!