مجله تاپ‌ناز‌

متن انگیزشی انگلیسی کوتاه؛ جملات درباره هدف و موفقیت با ترجمه

در این بخش متن انگیزشی انگلسی کوتاه زیبا، جملات درباره هدف و موفیت را در این بخش با ترجمه فارسی ارائه کرده ایم.

جملات و متن انگیزشی انگلیسی

متن انگیزشی انگلیسی کوتاه؛ جملات درباره هدف و موفقیت با ترجمه

“The greatest blessings of mankind are within us and within our reach. A wise man is content with his lot, whatever it may be, without wishing for what he has not.”— Seneca

بزرگترین نعمت های بشریت در درون خود ما و در دسترس ماست. انسان عاقل به داشته هایش، هر چه که باشد راضی است، بدون آنکه دنبال نداشته هایش باشد- سنکا

**

“Happiness is like a butterfly; the more you chase it, the more it will elude you, but if you turn your attention to other things, it will come and sit softly on your shoulder.” — Henry David Thoreau

خوشبختی شبیه یک پروانه است. هر چه بیشتر دنبالش بروید، بیشتر از شما فرار می کند. اما اگر توجهتان را به چیزهای دیگر معطوف کنید، می آید و به آرامی روی شانه تان می نشیند- هنری دیوید تورو

**

“If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of.” – Bruce Lee

اگر زندگی را دوست داری، زمان را از دست نده. چون زمان همان چیزیست که زندگی از آن تشکیل شده- بروس لی

**

When one door closes, another opens; but we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one that has opened for us. – Alexander Graham Bell

وقتی دری بسته می شود، در دیگری باز می شود؛ اما ما اغلب آنقدر طولانی و با حسرت به در بسته می نگریم که دری که به رویمان گشوده شده را نمی بینیم- الکساندر گراهام بل

مطلب مشابه: جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه با مفاهیم فوق العاده زیبا

“The best way to predict your future is to create it.” — Abraham Lincoln

بهترین راه برای پیش بینی آینده مان؛ خلق آن است- آبراهام لینکلن

**

“You must expect great things of yourself before you can do them.” —Michael Jordan

قبل از اینکه بتوانید کارهای بزرگی انجام بدهید با انتظارات بزرگی هم از خودتان داشته باشید- مایکل جردن

**

“We should remember that just as a positive outlook on life can promote good health, so can everyday acts of kindness.” —Hillary Clinton

ما باید یادمان باشد همانطور که نگرش مثبت می تواند سلامتی تان را بیشتر کند، رفتارهای مهربانانه روزمره هم دقیقا همین کار را می کنند- هیلاری کلینتون

**

“Don’t limit yourself. Many people limit themselves to what they think they can do. You can go as far as your mind lets you. What you believe, remember, you can achieve.” —Mary Kay Ash

خودتان را محدود نکنید. خیلی از آدمها خودشان را فقط به کارهایی که می توانند انجام بدهند محدود می کنند. در حالیکه شما می توانید تا جایی که ذهنتان شما را می برد بروید. یادتان باشد اگر به چیزی ایمان داشته باشید می توانید به دستش بیاورید-مری کی اش

جملات درباره هدف

“Find people who will make you better.” — Michelle Obama

کسانی را پیدا کنید که باعث بهتر شدن شما می شوند- میشل اوباما

**

“As my knowledge of things grew I felt more and more the delight of the world I was in.” — Helen Keller

هر چه بیشتر درباره دنیا آگاهی پیدا می کردم، لذت بیشتری از جهانی که در آن زندگی می کردم می بردم- هلن کلر

مطلب مشابه: متن انگیزشی انگلیسی + جملات انگیزه دهنده کوتاه و خاص انگلیسی برای استوری و کپشن

“The longer I live, the more beautiful life becomes.” —Frank Lloyd Wright

هر چه بیشتر عمر می کنم، زندگی برایم زیباتر می شود- فرانک لوید رایت

**

“Every moment is a fresh beginning.” —T.S. Eliot

هر لحظه یک شروع تازه است- تی. اس. الیوت

**

“Life is about making an impact, not making an income.” — Kevin Kruse

زندگی یعنی تاثیر گذاشتن، نه درآمد کسب کردن- کوین کورس

**

“I’ve missed more than 9000 shots in my career. I’ve lost almost 300 games. 26 times I’ve been trusted to take the game winning shot and missed. I’ve failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed.” – Michael Jordan

من بیشتر از 9 هزار ضربه را در حرفه ام از دست داده ام. تقریبا 3 هزار بازی را باخته ام. 26 با به من اعتماد شده که در بازی ضربه زننده باشم و آنها را از دست داده ام. من بارها و بارها در زندگی ام شکست خورده ام و درست به همین دلیل است که موفق می شوم. مایکل جردن

**

“Live in the sunshine, swim the sea, drink the wild air.” — Ralph Waldo Emerson

زیر نور خورشید زندگی کن، در دریاها شنا کن و هوای وحشی و دست نخورده را بنوش- رالف والدو امرسون

**

متن انگیزشی انگلیسی کوتاه؛ جملات درباره هدف و موفقیت با ترجمه

“The greatest pleasure of life is love.” — Euripides

بزرگترین لذت زندگی عشق است- یورپیدس

**

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.” —Mahatma Gandhi

طوری زندگی کن که گویی فردا خواهی مرد و طوری یاد بگیر که انگار قرار است تا ابد زنده بمانی- مهاتما گاندی

مطلب مشابه: متن کپشن اینستاگرام انگلیسی عاشقانه، رفیق، دوست صمیمی و انگیزشی با جملات زیبا

“If you live long enough, you’ll make mistakes. But if you learn from them, you’ll be a better person.” —Bill Clinton

اگر عمرتان به اندازه کافی باشد، مطمئنا در زندگی دچار اشتباهاتی می شوید. اما اگر از آنها درس بگیرید، انسان بهتری خواهید شد- بیل کلینتون

**

“Life is short, and it is here to be lived.” —Kate Winslet

زندگی کوتاه است و باید زندگی کرد- کیت وینسلت

متن درباره موفقیت به انگلیسی

“Football is like life, it requires perseverance, self-denial, hard work sacrifice, dedication and respect for authority.” — Vince Lombardi

فوتبال بازی کردن درست مثل زندگی نیاز به پشتکار، از خود گذشتگی، سخت کوشی، فداکاری و احترام به بالا دستی ها دارد- وینس لومباردی

**

“As you know, life is an echo; we get what we give.” — David DeNotaris

همانطور که خودتان هم می دانید، زندگی یک پژواک است. هر چه بدهیم همان را باز پس خواهیم گرفت- دیوید دناتاریس

**

“Nothing is more honorable than a grateful heart.” — Seneca

هیچ چیزی شریف تر از یک قلب شکرگزار نیست. – سنکا

**

“Once you figure out who you are and what you love about yourself, I think it all kinda falls into place.” — Jennifer Aniston

به نظر من وقتی بفهمید چه کسی هستید و چه چیزی را در خود دوست دارید، همه چیز سر جای خودش قرار می گیرد- جنیفر انیستون

مطلب مشابه: جملات مفهومی و انگیزشی یونانی (به همراه ترجمه)

“Health is the greatest gift, contentment the greatest wealth, faithfulness the best relationship.” — Buddha

سلامتی بزرگترین هدیه، قناعت بزرگترین ثروت و وفاداری بهترین رابطه است- بودا

**

متن انگیزشی انگلیسی کوتاه؛ جملات درباره هدف و موفقیت با ترجمه

“You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself any direction you choose.” — Dr. Seuss

در سرت مغز است و در پایت کفش؛ پس می توانی خودت را به سمت هر راهی که انتخاب کرده ای پیش ببری- دکتر سوس

**

“Keep calm and carry on.” — Winston Churchill

آرام باش و ادامه بده- وینستون چرچیل

**

“Maybe that’s what life is… a wink of the eye and winking stars.” — Jack Kerouac

شاید زندگی همین باشد؛ چشمک زدن و ستاره های چشمک زن- جک کرواک

**

“My mission in life is not merely to survive, but to thrive; and to do so with some passion, some compassion, some humor, and some style.” – Maya Angelou

مأموریت من در زندگی فقط زنده ماندن نیست، بلکه پیشرفت کردن با اشتیاق، دلسوزی، شوخ طبعی و استفاده از روش های مختلف است- مایا آنجلو

**

“If we don’t change, we don’t grow. If we don’t grow, we aren’t really living.” – Gail Sheehy

اگر تغییر نکنیم رشد نمی کنیم و اگر رشد نکنیم به معنای واقعی زندگی نخواهیم کرد- گیل شیهی

**

“Be where you are; otherwise you will miss your life.” — Buddha

در لحظه زندگی کنید، وگرنه دلتان برای زندگی تنگ می شود- بودا

**

“Living an experience, a particular fate, is accepting it fully.” — Albert Camus

تجربه کردن یک سرنوشت خاص یعنی پذیرش تمام و کمال آن- آلبر کامو

جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه

“I think if you live in a black-and-white world, you’re gonna suffer a lot. I used to be like that. But I don’t believe that anymore.” – Bradley Cooper

از نظر من اگر در دنیای سیاه و سفیدی زندگی کنید، رنج های بی شماری خواهید کشید. من هم قبلا همین طور زندگی می کردم ولی الان دیگر به آن به باور ندارم- بردلی کوپر

**

“I don’t believe in happy endings, but I do believe in happy travels, because ultimately, you die at a very young age, or you live long enough to watch your friends die. It’s a mean thing, life.” – George Clooney

من به پایان خوش اعتقاد ندارم ولی به پیمودن مسیر به شکلی شاد معتقدم. چون در نهایت، یا در سن بسیار پایینی می میرید یا آنقدر عمر می کنید که مرگ عزیزانتان را به چشم می بینید. این همان زندگی است- جورج کلونی

**

“Life is like a coin. You can spend it any way you wish, but you only spend it once.” — Lillian Dickson

زندگی شبیه یک سکه است. تو می توانی به هر شکلی که دلت می خواهد آن را خرج کنی اما فقط یکبار می توانی این کار را بکنی- لیلیان دیکسون.

مطلب مشابه: متن های زیبای انگلیسی در مورد زندگی به همراه ترجمه فارسی

“The best portion of a good man’s life is his little nameless, unencumbered acts of kindness and of love.” — Wordsworth

بهترین بخش زندگی یک انسان خوب، محبت و عشق بی مانع اوست-وردزورث

**

“You’re not defined by your past; you’re prepared by it. You’re stronger, more experienced, and you have greater confidence.” — Joel Osteen

گذشته معرف شما نیست، بلکه فقط شما را آماده می کند. گذشته فقط شما را قوی تر، با تجربه تر و با اعتماد به نفس تر می سازد- جوئل اوستین

**

“We become not a melting pot but a beautiful mosaic. Different people, different beliefs, different yearnings, different hopes, different dreams.” — Jimmy Carter

همه ما شبیه هم نیستیم بلکه هر کسی طرحی متفاوت با دیگران در درون خود دارد. افراد مختلف، باورهای متفاوت، اشتیاق های متفاوت، امیدهای متفاوت، رویاهای متفاوت- جیمی کارتر

**

“My mama always said, life is like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get.” — Forrest Gump (Forrest Gump Quotes)

مادرم همیشه می گفت: زندگی مثل یک جعبه شکلات است. تو هیچ وقت نمی دانی چه چیزی از این جعبه نصیبت می شود (دیالوگ های فارست گامپ)

**

“Watch your thoughts; they become words. Watch your words; they become actions. Watch your actions; they become habits. Watch your habits; they become character. Watch your character; it becomes your destiny.”— Lao-Tze

مراقب افکارت باش چون گفتارت می شوند. مراقب گفتارت باش چون رفتارت می شود. مراقب رفتارت باشد که به عادت هایت تبدیل می شوند. مراقب عاداتت باشد که شخصیتت می شوند. مراقب شخصیتت باش چون سرنوشت تو می شود- لائوتسه

**

“Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.” — Helen Keller

زندگی درس های پی در پی و بی وقفه ایست که برای فهم آنها باید زندگی کرد- هلن کلر

**

“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you find it.” — Steve Jobs

کار شما بخش عمده ای از زندگی تان را شامل می شود. تنها راه دستیابی به رضایت واقعی انجام کاریست که ایمان دارید کاری بزرگ است و تنها راه انجام کارهای بزرگ هم دوست داشتن کاریست که می کنید. اگر هنوز کار دلخواهتان را پیدا نکرده اید به جستجویتان ادامه بدهید. تسلیم نشوید. به قلبتان رجوع کنید، به این ترتیب می توانید چیزی که میخواهید را پیدا کنید.

مطلب مشابه: جملات انگیزشی عاطفی و احساسی و متن های تاکیدی برای عشق

“Life’s tough, but it’s tougher when you’re stupid.” – John Wayne

زندگی سخت است، اما وقتی احمق باشی سخت تر هم می شود- جان وین

**

“Take up one idea. Make that one idea your life — think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success.” — Swami Vivekananda

یک ایده و هدف را مد نظر قرار بدهید و بر اساس آن زندگی کنید. به آن فکر کنید، رویایش را در ذهن بپرورانید و بر پایه آن به زندگی ادامه بدهید. اجازه بدهید مغز، عضلات، اعصاب و تمام قسمت های بدنتان پر از این ایده باشد و هر چیز دیگری را کنار بگذارید. این راه، راه موفقیت است- سوامی ویوکاناندا

**

“I enjoy life when things are happening. I don’t care if it’s good things or bad things. That means you’re alive.” – Joan Rivers

وقتی اتفاقات مختلف می افتند از زندگی لذت می برم. برای من مهم نیست که این اتفاقات خوب هستند یا بد، چون همه آنها نشان می دهند که شما هنوز زنده هستید- جوآن ریورز

**

“There’s more to life than basketball. The most important thing is your family and taking care of each other and loving each other no matter what.” – Stephen Curry

زندگی در مقایسه با بسکتبال چیزهای بیشتری دارد. مهم ترین هدیه زندگی خانواده، اهمیت دادن به یکدیگر و دوست داشتن همدیگر تحت هر شرایطیست- استفان کاری

**

“In order to write about life first you must live it.”– Ernest Hemingway

برای نوشتن درباره زندگی، اول باید زندگی را زندگی کنید- ارنست همینگوی

**

“The big lesson in life, baby, is never be scared of anyone or anything.”– Frank Sinatra

عزیز من، درس بزرگ زندگی این است که هرگز از هیچ کس و هیچ چیزی نترس- فرانک سیناترا

**

“You only live once, but if you do it right, once is enough.” — Mae West

تو فقط یکبار زندگی می کنی، اما اگر به خوبی زندگی کنی همان یکبار کافیست- می وست

**

“Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.”– Thomas A. Edison

خیلی از شکست های زندگی نصیب کسانی می شود که وقتی تسلیم شدند نمی دانستند چقدر به موفقیت نزدیکند- توماس ادیسون

**

“A lot of people give up just before they’re about to make it. You know you never know when that next obstacle is going to be the last one.” – Chuck Norris (related: 101 Chuck Norris Jokes)

خیلی ها درست قبل از رسیدن به هدف تسلیم می شوند. شما هیچ وقت نخواهید فهمید کدام مانع سر راهتان آخرین مانع زندگی تان خواهد بود- چاک نوریس

**

“Be nice to people on the way up, because you may meet them on the way down.” – Jimmy Durante

با مردم به خوبی رفتار کنید چون ممکن است در نهایت دوباره به آنها بر بخورید- جیمی دورانته

**

“It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously, that you might as well not have lived at all – in which case you fail by default.” — Anonymous

زندگی بدون شکست در کارها غیر ممکن است، مگر اینکه آنقدر محتاطانه زندگی کنید که انگار اصلا زندگی نکرده اید. در این صورت به صورت پیش فرض شکست خورده هستید- ناشناس

**

“Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best.” – H. Jackson Brown Jr.

در زندگی لازم نیست که بهترین باشیم، فقط باید تمام تلاشمان را بکنیم- جکسون براون

مطالب مشابه را ببینید!