مجله تاپ‌ناز‌

متن انگیزشی بدنسازی و جملات الهام بخش برای باشگاه و ورزش زیبایی اندام

متن و جملات فوق انگیزشی بدنسازی و عکس نوشته های الهام بخش برای شروع باشگاه و ورزش زیبایی اندام را در این قسمت گردآوری کرده ایم.

متن و جملات انگیزشی بدنسازی

به اندازه ی تمام کسایی که بهت گفتن نمی تونی
به خودت اعتماد کن
و محکم قدم بردار

**

یک ساعت درد، یک عمر با افتخار بودن را به وجود میاره!

**

همه چیز به خودت بستگی دارد
زندگی خودت را بساز
بدنت را بساز
خودت را بساز

**

متن انگیزشی بدنسازی و جملات الهام بخش برای باشگاه و ورزش زیبایی اندام

تمرین واقعی وقتی شروع میشه که میخوای متوقفش کنی!

**

وقتی که شکست می خوری
تمرین تو تازه شروع می شود!

**

جملات انگیزه دهنده بدنسازی

بدن من بهترین کت و شلوارمه!
تمرین سخت و عرق را بجاش پرداختم.

**

متن انگیزشی بدنسازی و جملات الهام بخش برای باشگاه و ورزش زیبایی اندام

از سختی‌ ها نترس
سختی‌‌ آدم‌ را سرسخت می‌ کند
میخ‌ هایی در دیوار محکم‌ تر هستند
که ضربات سخت‌ تری را تحمل کرده باشند

**

هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد؛
این نتیجه آمادگی ، سخت کوشی و در گرفتن از شکست هاست.

**

چیزی را که ذهن قبول کرده، بدن بدستش می‌آورد!

**

سخنان انگیزشی زیبا برای بدنسازی

دست از تردید بردارید
سخت کار کنید
و آن را عملی کنید.

**

پیشرفت از آن توست
فقط لازم است پله های ترقی را
با دستان خودت بسازی

**

متن انگیزشی بدنسازی و جملات الهام بخش برای باشگاه و ورزش زیبایی اندام

بدنساز مجسمه سازی است که وسایلش را با خودش حمل می کند.

**

برنده ها ورزش می کنند
بازنده ها بهانه گیری!

**

اگر بهانه‌ ی کمبود وقت می گیری و کاری که باید را انجام نمی‌ دهی،
هرگز نباید انتظار هیچ نتیجه‌ای را داشته باشی.

**

عکس نوشته و جملات انگیزشی بدنسازی

همه می خواهند بدنساز باشند اما کسی نمی خواهد وزنه های سنگین بلند کند!

**

می دونم گاهی سخته ادامه دادن
اما به عقب نگاه کن
تو خیلی راه اومدی
اومدی تا واسه هدفات بجنگی
استراحت کن اما جا نزن
ادامه بده

**

متن انگیزشی بدنسازی و جملات الهام بخش برای باشگاه و ورزش زیبایی اندام

یک بدنساز یک مجسمه ساز هم هست،
اونجوری که میخواد بدنش را می‌سازه.

**

افتخار کنید اما هرگز راضی نباشید..

**

به جز رویایی که تو سرمه
نمی تونم و نمی خوام به چیز دیگه فکر کنم

**

متن الهام بخش ورزش بدنسازی

مراقب بدن خود باشید
این تنها جایی است که شما باید در آن زندگی کنید.

**

اگر چیزی را می خواهید که هرگز ندیده اید
باید کار هایی را انجام دهید که هرگز انجام نداده بودید.

**

متن انگیزشی بدنسازی و جملات الهام بخش برای باشگاه و ورزش زیبایی اندام

وقتی که شکست میخوری هنوز برات تموم نشده،
وقتی که دست از تلاش برداری دیگه همه چیز برات تموم شده!

**

قدرت از ظرفیت بدنی ناشی نمی شود.
بلکه ناشی از یک اراده غیرقابل انکار است.

**

متن انگیزشی بدنسازی و جملات الهام بخش برای باشگاه و ورزش زیبایی اندام

بدن سازی تقریبا شبیه به هر ورزش دیگری است.
برای موفقیت، باید خود را 100٪ وقف آموزش، رژیم و رویکرد ذهنی کنید.

**

استقامت می تونه شکست را
به دستاوردی خارق العاده تبدیل کنه

**

جملات انگیزشی برای شروع باشگاه

بدون پیشرفت،
شما فقط استعداد را تا به امروز با خودتان به این طرف و آن طرف جابه جا کرده‌ اید.

**

متن انگیزشی بدنسازی و جملات الهام بخش برای باشگاه و ورزش زیبایی اندام

من‌ بدنم را از صفر تا قهرمانی ساختم
من یک معمار و یک هنرمند هستم.

**

بدترین چیزی که می توانم باشم
اینه که مقله مردم دیگه باشم.

مطالب مشابه را ببینید!