مجله تاپ‌ناز‌

متن تبریک انگلیسی روز معلم و جملات کوتاه با عکس نوشته روز معلم

در اینجا تعدادی از جملات کوتاه و متن تبریک انگلیسی روز معلم را با عکس نوشته های تبریک این روز تهیه کرده ایم.

متن تبریک انگلیسی روز معلم به عزیزان معلم

We will always be thankful to you

For all the hard work and efforts

.You have put in, for educating us

!Happy Teachers Day

ما همیشه بخاطر کار و تلاش زیاد شما سپاسگزار تو هستیم.

بخاطر اینکه تو ما را علم و دانش می‌آموزی.

روز معلم گرامی باد.

You are not only our teacher
For all the hard work and efforts
You have put in, for educating us.
Happy Teachers Day!
ما همیشه بخاطر کار و تلاش زیاد شما سپاسگذار تو هستیم.
بخاطر اینکه تو ما را علم و دانش می آموزی.
روز معلم گرامی باد

You have always been an excellent educator who knew how to illuminate a soul with its light. Happy Teacher’s Day to my favorite teacher!

شما همیشه یک مدرس عالی بوده‌اید که می‌دانستید چگونه به یک روح روشنایی ببخشید. روز معلم بر معلم مورد علاقه من مبارک!

مطلب مشابه: متن تبریک عاشقانه روز معلم به همسر عزیز با جملات کوتاه

متن تبریک انگلیسی روز معلم و جملات کوتاه با عکس نوشته روز معلم

Teacher, you have always challenged me to work hard and get good grades
I will always remember you
Happy Teacher’s Day

معلم عزیزم، تو همیشه منو به تلاش زیاد و کسب نمرات عالی تشویق کردی،
من همواره تو را به یاد خواهم سپرد.
روزت مبارک…

I found
guidance,
friendship,
discipline
and
love,
everything, in one person.
And that person is you
Happy Teachers Day!

من راهنمایی,دوستی,نظم,عشق و همه چیز را در یک نفر یافتم.
و آن یک نفر شما هستید.روز معلم مبارک

Wishing you joy and happiness, you are an amazing teacher, and you only deserve the best.

با آرزوی شادی و خوشبختی، شما معلم شگفت‌انگیزی هستید و فقط لایق بهترین‌ها هستید.

متن تبریک انگلیسی روز معلم و جملات کوتاه با عکس نوشته روز معلم

Dear Teacher
Thanks for inspiring hope in me
Igniting my imagination
And instilling in me – a love of learning
Happy Teacher’s Day

آموزگار عزیزم، سپاس از تو بابت روشن کردن امید در من،
وسعت دادن به تخیلاتم،
و افزودن عشق به آموختنم…
روزت مبارک!

مطلب مشابه: عکس نوشته روز معلم | عکس پروفایل تبریک روز معلم و جملات و متن تبریک روز معلم

I may not say it always.
But, I mean it whenever I say it.
Thank You Teacher
For all the things you have done for me.
Happy Teachers Day!

ممکنه همیشه این رو بر زبان نیارم,ولی با عشق می گویم:
متشکرم استاد.برای همه کارهایی که برام انجام دادی.روزت مبارک

جملات زیبای تبریک انگلیسی روز معلم

May not say it always
But, I mean it whenever I say it
Thank You Teacher
For all the things you have done for me
Happy Teachers Day

شاید همیشه نگویم، اما همیشه بر این باورم،
برای همه کارهایی که برایم کردی از تو ممنونم…
روز آموزگاران مبارک

Happy Teacher’s Day! It has been an honor to get to learn so many things from you; thank you for inspiring me! We need more instructors like you in our schools and universities.

روز معلم مبارک! باعث افتخار بوده که چیزهای زیادی از شما یاد بگیرم. از شما برای الهام بخشیدن به من تشکر می‌کنم ما به مربیان بیشتری چون شما در مدرسه‌ها و دانشگاه‌های خود نیاز داریم.

متن تبریک انگلیسی روز معلم و جملات کوتاه با عکس نوشته روز معلم

You are not only our teacher.
Rather, you are friend, philosopher and guide, all molded into one person.
We will always be grateful to you for your support.

شما ,تنها معلم ما نیستید,بلکه دوست,فیلسوف و راهنمای ما هستید.
ما همواره از حمایت شما سپاسگزاریم

مطلب مشابه: اس ام اس تبریک روز معلم، تاریخ روز معلم و عکس پروفایل روز معلم

Happy Teacher’s Day! To one of the few teachers who have managed to show how much they care everyday about each and every one of their individual students. Your patience and guidance make all the difference.

روز معلم مبارک باد! به آنهایی که هر روز به هر یک از دانش آموزانشان اهمیت و ارزش دادند.
صبر و راهنماییهای توست که تفاوت‌ها را ایجاد می‌کند…

The Award for
the most wonderful teacher
has been declared
and
it goes to You.
Wishing you a very Happy Teachers day!

جایزه بهترین معلم به شما تعلق می گیرد.
روزتان مبارک

All the efforts and hard work you invested to bring out the best in us can never be repaid in mere words. We can only feel grateful for having a teacher like you!

تمام تلاش‌ها و سخت‌کوشی‌هایی که سرمایه گذاری کردید تا بهترین‌ها را برای ما رقم بزنید، هرگز با کلمات قابل جبران نیستند. ما فقط می‌توانیم به خاطر داشتن معلمی مانند شما سپاسگزار باشیم!

متن تبریک انگلیسی روز معلم و جملات کوتاه با عکس نوشته روز معلم

You are not only our teacher
Rather, you are friend, philosopher and guide, all molded into one person
We will always be grateful to you for your support

شما تنها معلم ما نیستید، بلکه دوست، فیلسوف و راهنمای ما هستید.
ما همواره از حمایت شما سپاسگزاریم

مطلب مشابه: شعر روز معلم (مجموعه اشعار دو بیتی و زیبا برای تشکر از معلم و استاد)

Teachers Day
The way you teach
The knowledge you share
The care you take
The love you shower..
Makes you
The world’s best teacher
Happy Teacher’s Day!

روز معلم
روش تدریستان,زکات علمتان,محبتتان,عشق بی پایانتان,باعث میشود شما بهترین
معلم دنیا باشید.روزتان مبارک

Teacher, you have always challenged me to work hard and get good grades. I will always remember you. Happy Teacher’s Day!

استاد، شما همیشه مرا به چالش کشیدند تا سخت تلاش کنم و نمرات خوب بگیرم. همیشه به یادتان خواهم بود. روز معلم مبارک!

Even though my grades may not always be the best, I assure you that having you as my teacher makes me truly blessed. For now I know that you’ll never give up on me, Thank you for helping me be all I can be. Because of you I can see that my future is bright. Happy Teacher’s Day!

حتی اگر نمرات من همیشه بهترین نباشد، به شما اطمینان می‌دهم که با داشتن شما به عنوان معلم، واقعا به خودم می‌بالم. می‌دانم که هرگز مرا رها نخواهید کرد، از اینکه به من کمک کردید تا تمام آن چیزی باشم که میتوانم، ممنونم. به خاطر شما است که می‌توانم ببینم که آینده‌ام روشن است. روز معلم مبارک!

متن تبریک انگلیسی روز معلم و جملات کوتاه با عکس نوشته روز معلم

To his/her students
A teacher is always true!
We are fortunate to have a teacher
As wonderful loving and caring as you!
Happy Teachers Day

اولین روز دبستان بازگرد
کودکی ها، شاد و خندان باز گرد
یاد آن آموزگار ساده پوش
یاد آن گچها که بودش روی دوش
ای معلم نام و هم یادت به خیر
یاد درس آب و بابایت به خیر
روز معلم مبارک

You are not only our teacher. Rather, you are our friend, philosopher and guide, all molded into one person. We will always be grateful to you for your support.

شما فقط معلم ما نیستید؛ بلکه دوست, استاد و راهنمای ما هستید. ما همواره از حمایت شما سپاسگزاریم.

مطلب مشابه: تبریک روز معلم + جملات و اشعار روز 12 اردیبهشت با عکس نوشته تشکر از استاد

You are the spark, the inspiration, the guide, the candle to my life. I am deeply thankful that you are my teacher.

تو درخشش نوری، الهام، راهنما، شمع زندگی من هستی. از این‌که شما معلم من هستید واقعا سپاسگزارم.

Dear Teacher,
Thanks for making us what we are today.
Happy teachers Day
معلم عزیزم ،
بخاطر تعلیم ما از آنچه که امروز هستیم از تو تشکر میکنیم
روز معلم مبارک.

teachers can single-handedly change the facade of any nation with just one generation of fine students. I wish you a happy teachers day!

معلمان می توانند دست تنها چهره هر ملتی را تنها با یک نسل از دانش آموزان خوب تغییر دهند. روز معلم شادی را برای شما آرزومندم.

You are not only our teacher. Rather, you are our friend, philosopher and guide, all molded into one person. We will always be grateful to you for your support.

شما فقط معلم ما نیستید؛ بلکه دوست, استاد و راهنمای ما هستید. ما همواره از حمایت شما سپاسگزاریم.

Since the first day of your teaching career, you have always been the advocate for imparting the finest education to the students. You are a genius way ahead of his time. Happy teachers day!

از اولین روز تدریس خود، شما همیشه طرفدار ارائه بهترین آموزش به دانش آموزان بوده‌اید. شما یک نابغه جلوتر از زمان خود هستید. روز معلم مبارک!

مطلب مشابه: اس ام اس جملات و متن تبریک روز معلم + عکس نوشته تبریک روز معلم

The Award for best teacher
Has been declared
And it goes to
You!!!!!
Happy Teachers Day!

جایزه بهترین معلم اعلام شد
و آن به شما تعلق گرفت!!!!
روز معلم مبارک باد.

You are best Teacher in this world
I will always remember that
I had an excellent guide
In the form of a teacher – You
Happy Teachers Day!

تو بهترین معلم روی زمینی
من همیشه به خودم یادآوری میکنم که
من یک راهنمای خوب دارم
که به شکل یک معلم است
روز معلم گرامی باد.

It is you who inspired me to question, and think. Thanks for everything you did for me. Happy Teachers’ Day!!

این شما هستید که به من الهام بخشید تا پرسشگر باشم، و فکر کنم. بابت هر کاری که برای من انجام دادید ممنونم. روز معلم مبارک!

When it comes to teaching
No one can compete with you.
Happy Teachers Day!

وقتی او ( معلم ) برای درس دادن می آید
هیچ کس توان رقابت با تورا ندارد.
روز معلم مبارک.

Only a teacher knows how to carve a student into an absolute genius. I will be grateful to you for a lifetime. Happy teachers day!

فقط یک معلم می داند که چگونه یک دانش آموز را به یک نابغه مطلق تبدیل کند. من تمام عمر از شما سپاسگزار خواهم بود. روز معلم مبارک!

Without you, we would have been lost.
Thank you teacher for guiding us, inspiring us
And making us what we are today.
Happy Teachers Day!

بدون تو ما در خود گم می شویم.
از تو بخاطر اینکه در روح ما دمیدی و مارا راهنمایی کردی تشکر میکنم.
تو باعث شدی که ما امروز اینچنین باشیم.
روز معلم مبارک باد.

مطالب مشابه را ببینید!