مجله تاپ‌ناز‌

متن در مورد غیرت و جملات سنگین تعصب داشتن روی عشق

در این بخش متن در مورد غیرت داشتن و جملات سنگین تعصب داشتن روی عشق و همسر را آماده کرده ایم.

جملات و متن در مورد غیرت

متن در مورد غیرت و جملات سنگین تعصب داشتن روی عشق

It is better to fight and fall down again
than living without hope
Be a  best  for ur best

بهتره که بجنگی و دوباره سقوط کنی
تا این که بدون امید زندگی کنی
بهترین برای بهترین خودت باش

**

برو رو غیرتت کار کن …
وگرنه ریش و سیبیلت
تا نافتم باشه ….
مردبه حساب نمیای حاجی

**

خِرَد تا به زنان می‌رسد، نامش مکر می‌شود!
و مَکر تا به مردان میرسد، نام عقل می‌گیرد!
درخواست توجه تا به زنان میرسد،
نامش حسادت می‌شود!
و حسادت تا به مردان میرسد میشود غیرت!
عدالت تقسیم شد، آسوده باشید!

**

‏تمام رابطه هایی که با < من غیرتی دوست دارم > شروع میشه با < تو به همه چی شک داری > کات میشه

مطلب مشابه: جملات مغرورانه انگلیسی با ترجمه فارسی + عکس نوشته های انگلیسی

متن در مورد غیرت و جملات سنگین تعصب داشتن روی عشق

سرت را به دیوار

تکیه نده !

به غیرت ،

شانه هایم بر میخورد . . . !

**

ز بهر غیرت آموخت آدم اسما را

ببافت جامع کل پرده‌های اجزا را

برای غیر بود غیرت و چو غیر نبود

چرا نمود دو تا آن یگانه یکتا را

دهان پر است جهان خموش را

از راز چه مانع‌ست فصیحان حرف پیما را

به بوسه‌های پیاپی ره دهان بستند

شکرلبان حقایق دهان گویا را

جملات سنگین تعصب داشتن روی عشق

خیانت غیرت عشق است

وقتی وصل ممکن نیست

نباید بی وفایی دید

نیرنگ زلیخا را

**

اگر می‌بینمت با غیر غیرت می‌کشد زارم

وگر چشم از تو می‌بندم به مردن می‌رسد کارم

تو خود آن نیستی کز بهر همچون من سیه بختی

نمائی ترک اغیار وز یک رنگی شوی یارم

مطلب مشابه: جملات مغرورانه و فاز سنگین + عکس نوشته های تاثیرگذار زیبا

متن در مورد غیرت و جملات سنگین تعصب داشتن روی عشق

غیرت سرخ که میراث شهیدان تو است

گُرز دیو افکنیِ رستم دستان تو است

لهجه ی فارسی موج خلیج است انگار

که دعاگوی قدم رنجه ی باران تو است

آسمان است که چشمک زده بر کاشی هات

یا که انگشتر فیروزه به دستان تو است!؟

رنگ جو گندمی گیس دماوند است این

یا که خاکستر گل کرده به قلیان تو است!؟

**

چقدراین روزهادلم تو،میخواهد
همان تو هایی که دیگرتونیستی
ازهمان هاکه لبخندش را
بی بهانه درقاب چشمانم مینشاند
همان تویی که مردانگی اش
گونه هایم راسرخ میکرد
ازهمان مردانگی ها که
قند دردلم آب میکرد
غیرتش گیسویم رانوازش
همان توهایی که دیگرنیستی

مطلب مشابه: متن کپشن خاص؛ ویژه ترین متن های قشنگ کوتاه برای زیر عکس

بدست آوردن دختر شاید ساده باشد
اما نگه داشتنش یک مرد می خواهد …
بی لیاقت تو که نمی خواهیش چرا احساسش را زیر آوار غرورت له میکنی
این مردانگی نیست رفیق

**

آغــوشت بوی تلخ که هیچ، بوی غرور میدهد…!
و چه لذت بخش است که ریه هایم از عطر مردانگی ات پر شود

**

همانطور که هر نری مرد نیست
“مردی” و “مردانگی” هم
هیچ ربطی به هم ندارند
گول شباهت ظاهری کلمات را نخورید

مطلب مشابه: متن زیبا با قشنگ ترین جملات درباره زندگی (عمیق و مفهومی)

مطالب مشابه را ببینید!