مجله تاپ‌ناز‌

متن در مورد نیکی کردن؛ جملات خوبی در حق دیگران و محبت کردن

در این بخش سخنان و متن در مورد نیکی کردن را با جملات زیبا درباره خوبی در حق دیگران و محبت کردن گردآوری کرده ایم.

زندگی کوتاه است

به کوتاهی برگ های زرد پاییزی

کاش در این دو روز زندگی به فکر دیگران هم باشیم

و آن ها را در هر کاری مدد رسانیم..

**

و از صمیم قلب متاسفم برای همه کسانی

که از ترس آتش جهنم است،

که به همنوع خود کمک می کنند

**

Niki 3

انسانیت غذا دادن به گدا نیست!

وقتی که اندازه آن گدا ،گرسنه باشی

و غذایت را به او بدهی

انسانی…

*

دست هایی که کمک می کنند

از لب هایی که دعا می کنند مقدس تر هستند

 

**

بزرگ کسی است که قلبش کودکانه
قهرش بی کینه
دوست داشتنش بی ادعا
و بخشش او بی انتهاست

متن در مورد نیکی کردن

با صدقه دادن و کمک به افراد نیازمند و تنگدست
مردان خدا روی زمین باشید

مطلب مشابه: شعر انسانیت و مجموعه اشعار زیبا در وصف انسانیت و آدم بودن

آگاه باشید که خدا در هیچ جا،
هم چون آنجا پرستش نمی شود که آدمی برای
نیکی کردن به برادران و زیارتشان گام بر می دارد

**

انسان خوشبخت نمی شود اگر
برای خوشبختی دیگران نکوشد..

**

Niki 1

ابراز یک “کلمه دلگرم کننده” به فردی درمانده
ارزشش بیشتر از ساعتـها تعریف و تمجیـد،
بعد از کامیابی اوست

**

نیکی کردن به یتیمان و نیازمندان
از برترین کارهای نیکویی می باشد که بشر می تواند انجام دهد
اگر می خواهید نیکوکار باشید
کمک به نیازمندان را فراموش نکنید..

**

زندگی کوتاه است
به کوتاهی برگ های زرد پاییزی
کاش در این دو روز زندگی به فکر دیگران هم باشیم
و آن ها را در هر کاری مدد رسانیم..

مطلب مشابه: متن درباره انسانیت و جملات فلسفی ناب در مورد انسان بودن

پیرتر که می شوی
متوجه می شوی که دو دست داری
یکی برای کمک به خودت
یکی برای کمک به دیگران …

جملات انسانیت و محبت

هرکس هر اندازه هم فقیر باشد، میتواند چیزی ببخشد
ما می توانیم ببخشیم
اندیشه عشق
واژه ای شیرین
لبخندی محبت آمیز
نغمه ای روح افزا
دستی یاری گر
یا هر آنچه ممکن است به قلبی شکسته آرامش دهد
دنیا بیش از پول، به عشق و همدلی نیاز دارد…

**

Niki 2

آگاه باشید که خدا در هیچ جا، همچون آنجا پرستش نمی شود که آدمی برای
نیکی کردن به برادران و زیارتشان گام بر می دارد.

**

نگاه کودکان را دوست دارم چون با صداقت است
هيچ دروغـــي درآن راه ندارد
مانندنگاه کودکی که به کودک هم
سن وسالش می نگرد
ولی وجــــدان مادران خفته
چه راحت اورا از این نگاه دور میکنند
کمک به ديگـــران اولويت آخر

**

سال ها گذشت،
و هنوز هم نوشته هامان آن قدر زیبا نیست که بالای سرمان قاب کنیم…
مشق امشب هم، مثل دیشب، مثل هر شب،
دو صفحه تمیز و زیبا می نویسیم؛
“آدمی را آدمیت لازم است.”

**

خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است ،
وقتی دست افتاده ای را میگیری و لبخند را مهمان قلبش می کنی ؛
و این چه زیباست.
نازنین ، دستانت نورانی و بوسیدنی شده اند …

**

بندگی یعنی
در کوچه پس کوچه های زندگی
دست کسی را بگیری…!

**

افطار چقدر دوست داشتنیه ؛
کاش هر کدام از ما بتونیم افطار فقیری باشیم.
شک ندارم که این افطار دوم رو ، خدا بیشتر دوست داره …

مطلب مشابه: جملات در مورد انسانیت و متن هایی در وصف انسان بودن

برای رسیدن
به بلندای بخشندگی
باید از آز وجود خویش
بگذری.

**

بخشندگی ،
انتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است
که لگدمالش کرده است .

 

مطالب مشابه را ببینید!