مجله تاپ‌ناز‌

متن در مورد دوباره ساختن زندگی و جملات زیبا در مورد شروع زندگی زیبا

جملات زیبا، متن های انگیزشی و سخنان خاص در مورد دوباره ساختن زندگی و شروعی دیگر را در این بخش گردآوری کرده ایم.

متن و جملات زیبا درباره دوباره ساختن زندگی

Do not wait until the conditions are perfect to begin. Beginning makes the conditions perfect.

منتظر نمان شرایط برای شروع کردن خوب شود. آغازها شرایط را عالی می‌کنند.

**

شکست فرصتی برای شروع دوباره و هوشمندانه تر است.
“هنری فورد”

**

ﻓﺎﻧﻮﺱ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎیم ﻫﻤیشه ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍینگوﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣیمانم ﻭ ﺧﺪﺍیی ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺣﺎﻝ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺧﻮﺏ میکند

**

دو اشتباه وجود دارد که می توان در مسیر رسیدن به حقیقت مرتکب شد … تا آخر راه را نرفت و شروع نکرد.
بودا

**

متن در مورد دوباره ساختن زندگی

Just start over; no matter that what you experienced in past, no matter how tired you are, no matter when you got disappointed, PRESENT is an important gift now, so start over and use it! Let’s read more about STARTING OVER.
فقط شروع کن. مهم نیست در گذشته چه چیزهایی تجربه کردی، مهم نیست چقدر خسته ای، مهم نیست کی ناامید شدی، حال مهمترین هدیه الان توست، شروع کن و از آن استفاده کن. بیایید در مورد شروع دوباره بیشتر بخوانیم.

**

محبت مثل سکه ست

که تو قلک دل هر کسی بندازی

دیگه نمیتونی درش بیاری

مگه اینکه دلش رو بشکنی …!

**

متن در مورد دوباره ساختن زندگی

It turned out that sometimes it’s enough to start doing things differently now.

گاهی تنها کافی است شروع کنیم و کارهایمان را به گونه‌ای متفاوت انجام دهیم.

**

Starting over is an acceptance of a past we can’t change, an unrelenting conviction that the future can be different, and the stubborn wisdom to use the past to make the future what the past was not.

شروع دوباره نشانه پذیرش گذشته‌ای است که نمی‌توانیم تغییرش دهیم؛ یک اعتقاد غیر قابل انکار به آینده‌ای که می‌تواند متفاوت باشد و آگاهی که به ما کمک می‌کند آینده‌ای بسازیم که هیچ شباهتی به گذشته ندارد.

**

متن زیبای دوباره ساختن زندگی

هر آغاز جدید، از پایان پذیرفتن آغازی پیشین به وجود می‌آید.

**

متن در مورد دوباره ساختن زندگی

از صدای گذر آب چنان میفهمم

تندتر از آب روان

عمرگران میگذرد

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست

آرزویم اینست

آنقدر سیر بخندی که

ندانی غم چیست

**

هنگامی که گنجینه های حقیقی در دست داریم هرگز متوجه آن نمی شویم
چون آدمها به وجود گنج باور ندارند

**

درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند
مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند

**

متن در مورد دوباره ساختن زندگی

زندگی ذره‌ی کاهی‌ست
که کوهش کردیم
زندگی نام نکویی‌ست
که خوارش کردیم

**

هیچ کس نمی‌تواند خاطراتتان را از شما بگیرد. هر روز یک شروع جدید است، هر روز خاطراتی عالی را رقم بزنید.

**

متن در مورد دوباره ساختن زندگی

آرامش به معنای آن نیست

که صدایی نباشد

مشکلی وجود نداشته باشد

یا کار سختی پیش رو نباشد

” آرامش” یعنی

در میان صدا

مشکل و کارسخت

دلی آرام وجود داشته باشد

**

To greet a lovely morning, we must leave the night behind.

برای داشتن یک صبح عالی لازم است ابتدا شب را پشت سر بگذاریم.

**

متن در مورد دوباره ساختن زندگی

ابرها می‌آیند و ممکن است در پس آن‌ها بارش بارانی سهمگین یا طوفانی بزرگ باشد، اما همه این‌ها زمینه ساز رنگین کمان زندگی من هستند.

**

جملات انگیزشی و سخنان بزرگان درباره شروع جدید

Every day is a new beginning. Treat it that way. Stay away from what might have been, and look at what can be.

هر روز یک آغاز دوباره است؛ دقیقا طبق همین فکر رفتار کن. از اینکه چه اتفاق‌هایی افتاده است، دوری کن و به این نگاه کن که چه اتفاق‌هایی می‌تواند بیافتد.‌

**

هر شروع دوباره از پایان دادن به آغازی در گذشته به وجود می‌آید.
Every new beginning comes from some other beginning’s end.

**

شروع از نو پذیرش گذشته ای است که نمی توانیم تغییر دهیم، اعتقاد به این که آینده می تواند متفاوت باشد و خرد کافی برای استفاده از گذشته برای ساختن آینده به شکلی متفاوت از آن چه در گذشته بوده است.
“کریگ دی لونزبرو”

**

متن در مورد دوباره ساختن زندگی

No one can ever take your memories from you – each day is a new beginning, make good memories every day.
هیچکس نمی‌تواند خاطرات را از شما بگیرد. هر ورز یک شروع تازه است، خاطرات خوب بسازید.

**

مهم نیست گذشته چقدر سخت بوده باشد، همیشه می توانید شروع دوباره داشته باشید.
“بودا”

**

بخشش به شما می گوید فرصتی دوباره به شما داده می شود تا شروعی جدید داشته باشید.
“دزموند توتو”

**

هر روز یک شروع تازه است. فرصتی برای انجام کاری که باید انجام شود نه این که به عنوان یک روز دیگر در نظر گرفته شود.
“کاترین پولسیفر”

**

هیچ وقت برای تبدیل شدن به آن چه می خواهید دیر نیست. امیدوارم زندگی داشته باشید که به آن افتخار کنید و اگر متوجه شدید که این طور نیست امیدوارم این قدرت را داشته باشید که از نو شروع کنید.

**

هیچ چیز در دنیا نمی تواند جلوی شما را از رها کردن و شروع دوباره بگیرد.
“گای فینلی”

مطالب مشابه را ببینید!