متن های عاشقانه

متن های عاشقانه

بعضى اتفاق هاى خوب
اونقدر دیر مى افتن
که باید رو به آسمون کرد و
گفت: وقتش گذشت مال خودت …!

شبی به دست من از شوق سیب دادی تو
نگو که چشم و دلم را فریب دادی تو
تو آشنای دل خسته ام نبودی حیف
و درد را به دل این غریب دادی تو.

من چه کنم خیال تو منو رها نمی کنه
اما دلت به وعده هاش یه کم وفا نمی کنه
من ندیدم کسی رو که مثل تو موندگار باشه
آدم خودش رو که تو دل اینجوری جا نمی کنه

میان قلب من … ثمره عشق …
میان قلب من عشق تو پیداست
لبانت مثل گل خوشرنگ و زیباست
مشو غمگین اگر از هم جداییم
دنیاست که بی رحمی همیشه کار

نشنو از نی، نی حصیری بی نواست
بشنو از دل، دل حریم کبریاست
نی بسوزد خاک و خاکستر شود
دل بسوزد خانه ی دلبر شود

گاهی از دوست داشتنت، میشوم خسته!
دل ♥ م می خواهد برایت بمیرم!

به خاطره بی خوابی هایم،
پریشانی هایم،
و این همه رنجی که میکشم
خودم را سرزنش میکنم
که ای کاش،
آخرین روز نگاهت نمیکردم

سه شاخه گل برات میفرستم
یکی از طرف خداوند که نگهدارت باشه
دومی از طرف دلمه که دوستت داره
و سومی از طرف چشامه که دلتنگ دیدارت شده

هر چند که دلتنگ تر از تنگ بلورم
با کوه غمت سنگ تر از سنگ صبورم
یک عمر پریشانی دل بسته به مویی است
تنها سر مویی ز سر موی تو دورم

به نام خدایی که هستی را با مرگ ، دوستی رابی رنگ ، زندگی را با رنگ
عشق را رنگارنگ ، رنگین کمان را هفت رنگ ، شاپرک را صد رنگ …
و من را دلتنگ دوستان آفرید …

داشتم اشک هایم را روی نامه ای عاشقانه با قطره چکان جعل می کردم
خاطرم آمد شاید دلتنگ خنده هایم باش
ببخش اگر این روز ها عشق با گریستن اثبات می شود …

خدایا دلم گرفته ، میان این همه آرزوها
دلتنگ ترین بنده ات را دریاب . . .

دلتنگ خنده های بهارانت در کوچه خزان زده دلم
نگاه مهربانت را به انتظار نشسته ام
یک شب از کوچه خیالم بگذر شاید عطر گیسویت خواب پریشانم را التیم ببخشد.

زندگی قشنگه اگه با تو باشه…
مرگ قشنگه اگه برای تو باشه…
دلتنگی قشنگه اگه به خاطر تو باشه…
من قشنگم اگه با تو باشم اما تو هرجور که باشی قشنگی

دیگه به نبودت عادت کرده بودم
خو دمو با خیالت راحت کرده بودم
دو باره زد به سرم شعر دلتنگی بگم
برای دل خو دم شعر غریبی رو بگم

ما که همسایه ی اشکیم ولی با دل تنگ
گر لبی خنده زند یاد شما می افتیم

نا له پنداشت که در سینه ی ما جا تنگ است
رفت و برگشت سراسیمه که دنیا تنگ است

عشق یعنی با چشم بسته کسی را دیدن و از بین همه دلتنگ یک نفر شدن . . .

متن های عاشقانه ۹۳

من منتظرت شدم ولی در نزدی
بر زخم دلم گل معطر نزدی
گفتی که اگر شود می آیم اما
مرد این دل و آخرش به او سر نزدی

برا رابطه ای که میخوای عمرتو توش بذاری ..
هر چندکوتاه
کسیو انتخاب کن که حداقل درکی از لحظه های_زندگی داشته باشه …!

باید رفت!
آنقدر آرام که حتی … روزی دلش، برای
صدای قدمهایت تنگ شود.

متن های عاشقانه ۹۳

مطالب مشابه را ببینید!