مجله تاپ‌ناز‌

متن و نوشته های بازیچه شدن + عکس نوشته بایچه شدن برای پروفایل

خیلی از عشق ها یکطرفه است و یا فرد بازیچه به اصطلاح عشق قرار می گیرد و ممکن است دچار ضربه روحی هم شود. در این مطلب متن ها و نوشته های بازیچه شدن را به همراه عکس نوشته های بازیچه شدن برای پروفایل قرار داده ایم.

عکس و متن های بازیچه شدن در عشق

متن و نوشته های بازیچه شدن

 

متن و نوشته های بازیچه عشق شدن

خواب دیدم که تو رفتی و دلم تنها شد
حاصل آتش عشق من و تو سرما شد
من پریشان و دل افسرده پی ات میگردم
همه ذرات دل من ای کاش شد
به کدامین گنه امروز مرا سوزاندی؟؟
که عذاب دل من بیکسی فردا شد
آرزوهای قشنگ من و تو پوسیدند
حیف از این عشق که بازیچه این دنیاشد…

**

من زشت بودم
تا اینکه ماشین ام را دید !!!

متن و نوشته های بازیچه شدن

عکس نوشته بازیچه شدن باری پروفایل

خدایا !!!
تنهایی ام را دوست دارم
چرا که
نه با احساس کسےِ بازےِ میکنم
ونه بازیچه دست کسےِ میشوم

**

شانس و بد شانسی عین همدیگه هستن
دقیقا وقتی بهشون نیاز نداری میان سراغت

متن و نوشته های بازیچه شدن

 

جمله عکس های بازیچه شدن عشق

یه مردادی به محض ِ این که احساس کنه غرورش بازیچه ی کسی شده کوله بار
آرزوهاشو برمیدار و میره ؛ داغِ ِ زانو زدنشو به دل هر کی که با غرورش بازی
می کنه میذاره …!!!

**

عشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …

متن و نوشته های بازیچه شدن

 

متن عشق یک طرفه

☜حَدِ لیاقتُ ⇜ خودت تعیین می کنی نه هیچ کس دیگه!
↫می تونی انقدر بالا باشی که هرکسی لیاقت داشتنت نداشته باشه
↫یا انقدر پست باشی که بشی بازیچه ی دست عام!

متن و نوشته های بازیچه شدن

 

متن و جملات فریب عشق

باید که ز داغم خبری داشته باشد
هر مرد که با خود جگری داشته باشد
حالم چو دلیری ست که از بخت بد خویش
در لشکر دشمن پسری داشته باشد !
حالم چو درختی است که یک شاخه نااهل
بازیچه دست تبری داشته باشد
سخت است پیمبر شده باشی و ببینی
فرزند تو دین دیگری داشته باشد !
آویخته از گردن من شاه کلیدی
این کاخ کهن بی آنکه دری داشته باشد
سردرگمی ام داد گره در گره اندوه
خوشبخت کلافی که سری داشته باشد !

متن و نوشته های بازیچه شدن

 

عکس نوشته عشق و بازیچه شدن دست یار

عشق بر تدبیر خندد زان که در صحرای عقل
هرچه تدبیر است جز بازیچه ی تقدیر نیست

 

متن و نوشته های بازیچه شدن

 

جملات کوتاه بایچه شدن عشق

گاهی به کودکیتان فکرکنید, به یاد بیاورید برای رسیدن به خواسته هایتان,
بازی با همبازی موردعلاقه تان, پیداکردن خوراکی هایی که مادرتان از دست شما
پنهان می کرد, در رفتن ازخواب بعد از ظهر چه می کردید؟؟
حتّی به قیمت تنبیه شدن, محروم شدن از بعضی چیزها از پای نمی نشستید. یادتان که هست؟؟؟
پس اکنون چه بر سر آن کودک شاد و پرانرژی آمده؟؟
کمی کودکی کنید و به آنچه می خواهید فکرکنید و به دستش بیاورید…..
به یاد داشته باشید که زندگی دنیا بازیچه ای بیش نیست.
پس:آسان بگیرید تا به آسانی بگذرد…

متن و نوشته های بازیچه شدن

 

 

مطالب مشابه را ببینید!