مجله تاپ‌ناز‌

مجازات اعاده حیثیت | چگونه می توانیم اعاده حیثیت کنیم؟

اعاده حیثیت

اعاده حیثیت: فردی به فرد دیگری افترا بزند و باعث از دست رفتن آبروی او در اذعان عمومی بشود. بعد از اینکه عدم جرم فرد افترا زده شده ثابت می شود، او می تواند برای بازگرداندن آبروی از دست رفته اش اعاده حیثیت کند. در این بخش بیشتر در مورد اعاده حیثیت توضیح می دهیم.

با توه به این که افراد در یک جامعه زندگی می کنند ممکن است که بعضی از مواقع دچار اختلاف شوند و باعث شود به هم افترا بزنند. با این کار باعث آبرو ریزی خواهند شد. قانون در این مواقع برای بازگرداندن فرد افترا زده شده تدابیری اندیشیده است که به نام اعاده حیثیت برای افراد قابل بررسی است. توجه کنید که اعاده حیثیت دارای مجازات هایی است که در این مطلب مهمترین این مجازت ها را بررسی می کنیم.

 

مجازات اعاده حیثیت + روش های اعاده حیثیت

در ابتدا لازم است بدانیم که افترا یعنی چه. افترا از لحاظ لغوی به معنی بهتان زدن و از لحاظ حقوقی به معنای نسبت دادن عمل مجرمانه بر خلاف حقیقت به شخص یا اشخاص دیگر به یکی از طرفی که در قانون ذکر شده است. به این شرط که عمل مجرمانه نسبت داده شده در مراجع قانونی ثابت نشود که صحت داشته است.

اعاده حیثیت

انواع افترا

افترا دو گونه شفاهی و رسانه ای دارد که به تشریح این دو مورد خواهیم پرداخت. در افترا شفاهی فرد مفتری به وسیله جملات و اشارات بدنی عملی را به فرد دیگر نسبت می دهد که صحت ندارد. و در افترا رسانه ای باید بگوییم که در نوشتار یا رسانه های پایدار دیگر مانند تصویر های گرافیکی، مقالات روزنامه، نامه ها، صوت های ضبط شده، ایمیل (روش های ثبت نام ایمیل)، پخش رادیو و تلویزیون و موارد این چنینی اتفاق می افتد.

 

تفاوت دو نوع افترا

از جمله تفاوت های دو نوع افترا این است که در افترا شفاهی از آنجا که آسیب های وارد شده به فرد شاکی پایدار نمی باشند فرد شاکی باید این آسیبها که  به اعتبار و آبروی او وارد شده است را اثبات کند. در حالی که در افترا رسانه ای دادگاه برای اثبات آسیب های وارد شده نیاز به اثبات نخواهد داشت. چرا که این آسیب های وارد شده به اعتبار او مفروض می باشند.

 

مجازات اعاده حیثیت و راه های دریافت ادعای شرف

ممکن است به صورت روزانه افراد زیادی دچار رح شکایاتی بشوند که واقعی نباشد و در این بین آبروی آنها لکه دار هم شود. این افراد به دنبال مجازات فرد افترا زننده هستند تا بتوانند حیثیت از دست رفته خود را با ثابت کردن بی گناهی خود به خوبی بازگردانند و با مجازات اعاده حیثیت با فرد افترا زننده مقابله کنند.

با وجود ماده ای قانون مجازات اسلامی ینی تعزیرات و مجازات های بازدارنده فرد می تواند با مراجعه به دادسرا و رح شکواییه تحت عنوان توهین و افترا از حق خود دفاع کند.

باید توجه داشته باشید که مجازات اعاده حیثیت و شخص مفتری حبس و شلاق است شخص مفتری به مدت یک ماه حسب تا یک سال حبس و 74 ضربه شلاق یا یکی از این دو مورد گرفتار مجازات می شود.

مطالب مشابه را ببینید!