مجله تاپ‌ناز‌

مجازات تصادف ساختگی و عمدی؛ راه های مقابله با تصادف ساختگی

تصادفات رانندگی مدام برای افراد جامعه یک مسئله جدی می باشند که در این میان مجازات تصادف ساختگی و عمدی این مشکل را پیچیده تر کرده است. زیرا تصادف عمدی یا همان صحنه زنی جرمی در حال رشد است که به تشخیص، جلوگیری و پیگیری نیاز دارد. همچنین آشنایی با تصادفات عمدی و راه های مقابله با آن به افراد جامعه کمک کرده تا در برابر این نوع اتفاقات عکس العملی هوشمندانه و فعال داشته باشند.

مجازات تصادف ساختگی و عمدی چیست؟

مجازات تصادف ساختگی و عمدی؛ راه های مقابله با تصادف ساختگی

قبل از آشنایی به مجازات تصادف ساختگی و عمدی باید تعریف کلی از این رخداد داشته باشید. تصادف ساختگی تنها یک هدف دارد و آن دریافت خسارت از صاحب ماشین یا شرکت های بیمه با هدف جبران هزینه های زندگی و سودجویی بیشتر است. متاسفانه اخیرا آمار تصادفات ساختگی با توجه به نرخ بیکاری و هزینه های زندگی در حال افزایش می باشد.

همچنین براساس اطلاعاتی که بیمه مرکزی اعلام نموده تقریبا یک سوم از رخدادهای رانندگی در کشور که مجبور به پرداخت دیه هستند کاملا ساختگی و عمدی می باشند. در این نوع تصادفات فرد از روی عمد خود را به سوی ماشین پرتاب کرده طوری که جراحتی بردارد و به او دیه تعلق گیرد. البته این روش تصادف نوعی درآمدزایی است که به صورت یک نفره و گروهی انجام می شود.

مجازات تصادف ساختگی و عمدی برای گروهی که به صورت باندی در حال فعالیت هستند، کاملا متفاوت است. زیرا این گروه به سراغ افرادی می روند که تازه بیکار شده و یا دارای مشکلات اقتصادی می باشند. در حالت کلی این نوع باندها برای افزایش درآمد خود از افراد ذکر شده سوء استفاده می نمایند. سپس به آنها آموزش می دهند که چگونه صحنه را به تصادف عمدی تبدیل نمایند و از مبلغ دریافتی یا دیه 60% را بر می دارند. البته برخی از باندها حتی درصد بیشتری را برای خود نگه می دارند.

مجازات تصادف ساختگی و عمدی چقدر است؟

مجازات تصادف ساختگی و عمدی؛ راه های مقابله با تصادف ساختگی

مجازات تصادف ساختگی و عمدی جهت دریافت دیه از افراد یا بیمه چقدر است؟ در حالت کلی هدف از ایجاد تصادف ساختگی دریافت جریمه و دیه حبس از طرف مقابل می باشد. همچنین هر فردی که باعث ایجاد تصادف عمدی شود قطعا مقصر است. زیرا تصادف ساختگی نوع کلاهبرداری از فرد زیان دیده و شرکت بیمه می باشد. زمانی که نوع تصادف عمدی اثبات می شود مجازات مختلفی برای مجرم اخذ می گردد.

پس طبق قانون بیمه اجباری خسارت و ماده 61 در این قانون، اگر فرد از روی عمد وانمود کند که بر اثر تصادف دچار خسارت شده است مجازاتی به او تعلق می گیرد. این مجازات شامل 2 برابر مبلغ دریافتی و حبس تعزیری درجه 6 (حبس بیشتر از 6 ماه وده و در برخی مواقع به 2 سال می انجامد) است.

مجازات تصادف ساختگی و عمدی برای راننده حبس درجه 7 (حبس از 91 روز تا 6 ماه طول می کشد) می باشد. همچنین برخی از افراد با خرید بیمه شخص ثالث و ایجاد یک تصادف عمدی می خواهند دیه و خساراتی ناشی از این نوع رخداد را دریافت نمایند. اما بیمه هیچ گونه دیه یا جبران خسارتی را برای صحنه سازی یا تصادفات عمدی در نظر نمی گیرد. همچنین کارشناسان پزشک قانونی و راهنمایی و رانندگی، افرادی با تجربه و آموزش دیده هستند که با یک نگاه و بررسی صحنه جرم به کمک ابزارهای دقیق نوع تصادف را تشخیص می دهند.

مجازات تصادف ساختگی و عمدی چگونه تعیین می شود؟

مجازات تصادف ساختگی و عمدی برای هر فرد مجرم تقریبا متفاوت است. زیرا برخی از مجرمان با ایجاد صحنه تصادف ساختگی و استفاده از بازی های روانی با بهانه های گوناگون بازی را به سود خود به پایان می رساند.

همچنین اثبات تصادف ساختگی امری بسیار دشوار بوده و در چنین شرایطی حضور پلیس و ترسیم کروکی ضروری می باشد. پس در صورت مواجه شدن با این نوع وضعیت بهتر است با پلیس تماس گرفته تا صحنه جرم را بررسی نماید. زیرا پلیس بهترین قاضی بوده و هیچ گونه عذر و بهانه ای را از مجرم نمی پذیرد. بنابراین پلیس با چیدن همه مدارک و جوانب کنار همو نوع برخورد می تواند در بازه زمانی کوتاه تصادف عمدی را تشخیص دهد.

در چنین شرایطی برای تعیین مجازات تصادف ساختگی و عمدی مجرم بهتر است که از ماشین خود و طرف مقابل عکس بگیرید. همچنین در شرایط سخت می توانید به دوربین های راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید. البته نام، نام خانوادگی، شماره گواهینامه، شماره بیمه، آدرس و شماره تلفن را از مجرم بگیرید. پس به محض ورود اطلاعات به اداره پزشک قانونی و بررسی آنها توسط کارشناسان مربوطه نوع مجازات تعیین می شود.

مجازات تصادف ساختگی و عمدی و انواع آن

مجازات تصادف ساختگی و عمدی تنها به تصادف بین انسان و خودرو خلاصه نمی شود. زیرا برخی از تصادفات عمدی بین دو خودرو رخ می دهد. برخی دیگر با خودرو یا موتور به گونه ای رانندگی می کنند تا منجر به ایجاد یک تصادف شوند. این نوع افراد با قوانین راهنمایی و رانندگی آشنایی کامل داشته و کاملا برنامه ریزی شده عمل می کنند. پس در حالت کلی انواع تصادفات ساختگی و عمدی به 4 دسته زیر تقسیم می شوند.

تصادف زنجیره ای

مجازات تصادف ساختگی و عمدی؛ راه های مقابله با تصادف ساختگی

یکی از مجازات تصادف ساختگی و عمدی به تصادف زنجیره ای مربوط است. پس در این حال ماشین در جلوی خودروی شما حرکت کرده و یک لحظه ترمز می کند به گونه ای که زمان بازرسی این حرکت منطقی به نظر برسد. پس اگر فاصله خودروی شما با خودروی جلویی حفظ نشده باشد از عقب صدمه می بیند. همچنین دو خودرو دیگر در سمت راست و چپ خودروی شما قرار می گیرند تا مانع منحرف شدن شما از لاین اصلی شوند. البته این افراد جهت دستیابی به دیه بیشتر، تصادف را زنجیره ای می نمایند.

تصادف در ترافیک

مجازات تصادف ساختگی و عمدی؛ راه های مقابله با تصادف ساختگی

اگر ماشین شما در ترافیک گیر کند و ماشین جلویی به صورت مداوم سرعت خود را کم یا زیاد نماید به احتمال بالا می خواهد تصادف ساختگی به وجود آورد.

تصادف هنگام پیچیدن

مجازات تصادف ساختگی و عمدی؛ راه های مقابله با تصادف ساختگی

برخی از افراد سعی دارند با یک حرکت جلوی ماشین شما بپیچند. همچنین اگر از خیابان فرعی می خواهید به خیابان اصلی وارد شوید با تصادف ساختگی مواجه می گردید. در این نوع تصادف یک فرد از خیابان فرعی به راننده در خیابان اصلی خبر می دهد که جلوی خودروی شما بپیچد.

تصادف هنگام تغییر لاین

مجازات تصادف ساختگی و عمدی؛ راه های مقابله با تصادف ساختگی

یکی دیگر از مجازات تصادف ساختگی و عمدی به دلیل تغییر لاین است. زیرا افراد سودجو به محض تغییر لاین شما با خودرویتان تصادف کرده و از نظر قانونی شما مقصر هستید.

آیا مجازات تصادف ساختگی و عمدی به نحوه تشخیص بستگی دارد؟

مجازات تصادف ساختگی و عمدی به نحوه تشخیص کاملا وابسته می باشد. زیرا برخی مواقع تشخیص این نوع رویداد مسئله پیچیده ای است. ولی در اکثر مواقع با استفاده از الگوها و نشانه هایی می توانید نوع تصادف را تشخیص دهید. پس متداول ترین نشانه های تصادف عمدی به شرح زیر هستند.

اظهارات و شواهد متناقض شاهدان

در شرایطی که گزارش و شواهد شاهدان صحنه رویداد با همدیگر متضاد و نامعتبر باشند و یا شاهدان دارای سابقه کیفری هستند احتمال ساختگی تصادف بالا است.

عدم تناسب آسیب ها با شدت و نوع تصادف

اگر میزان خسارات و صدمه وارد شده با نوع و شدت تصادف هماهنگی نداشته باشد و غیر طبیعی جلوه کند، تصادف کاملا عمدی است. برای مثال اگر سرعت تصادف پایین باشد، قطعا خسارت های جدی با نوع رویدا همخوانی ندارد و غیر منطقی به نظر می رسد.

عدم تناسب زمان وقوع تصادف با ترافیک محل

در شرایطی که زمان رویداد با ترافیک محل تصادف هماهنگی نداشته باشد از ساختگی بودن آن خبر می دهد. پس در حالت کلی اخبار مربوط به ایام یا ساعاتی از روز که دارای کمترین ترافیک است قطعا شک برانگیز خواهد بود.

تکراری بودن داستان تصادف

اگر فرد به طور تکراری در یک محل تصادف کند و گزارش ناشی از رویدادهای این فرد قابل پیش بینی است بدون شک تصادف عمدی می باشد. پس در صورت مواجهه با تصادفی که شکل ساختگی دارد باید با پلیس راهنمایی و رانندگی تماس گرفته شود تا در محل حاضر گردد. سپس با بررسی های لازم ساختگی بودن تصادف یا عکس آن را اثبات نماید.

در چه نقاطی از سطح شهر تصادف ساختگی و عمدی رخ می دهد؟

مجازات تصادف ساختگی و عمدی؛ راه های مقابله با تصادف ساختگی

حوزه فعالیت این گروه کاملا متفاوت بوده و بیشتر مناطق اعیان نشین را در لیست خود قرار می دهند. زیرا این دسته از افراد زمانی برای رفتن به پزشک قانونی، کلانتری و یا دادگاه را ندارند و مجازات تصادف ساختگی و عمدی را برای آنها در نظر نمی گیرند.

برخی دیگر جاده های خارج از شهر یا روستا را برای تصادف انتخاب می نمایند تا جلوه طبیعی تری به این رخداد بدهند. البته افراد دیگری وجود دارند که در اتوبان ها خود را جلو ماشین ها می اندازند تا از بیمه یا فرد دیه دریافت کنند. این افراد جهت اخذ وجه یا دیه از بیمه و طرف مقابل به دو روش تصادف عمدی را ایجاد می نمایند که به شرح زیر هستند.

خود را به صورت جزئی مجروح کرده و یا به صورت حرفه ای خود را صدمه دیه نشان می دهند. سپس با بهانه اینکه دریافت خسارت از دیه برای راننده و برای او نیز دردسرساز است در محل تصادف پول نقد را درخواست می نمایند.

متقلبان به گونه ای با ماشین برخورد می کنند که تنها به بخشی از بدنشان صدمه بزنند. زیرا این روش دردسر کمتر داشته و بیشتر جلوه طبیعی دارد. البته تصادف با ماشین نباید به گونه ای باشد که فرد فوت کند.

راه های پیشگیری از تصادف ساختگی و عمدی

مجازات تصادف ساختگی و عمدی؛ راه های مقابله با تصادف ساختگی

همانگونه که قبلا ذکر شد مجازات تصادف ساختگی و عمدی بسته به نوع تصادف متفاوت بوده و اثبات این رویداد کار مشکلی است. البته پیشگیری از این تصادفات نیز همانند اثبات آن چندان راحت نبوده به ویژه اگر مجرمان یک گروه حرفه ای باشند. پس رعایت نکات زیر جهت جلوگیری از ایجاد تصادف عمدی و سودجویی مجرمان ضروری است.

رعایت قوانین و مقررات رانندگی

مجازات تصادف ساختگی و عمدی رابطه مستقیمی با رعایت قوانین و مقررات رانندگی دارد. پس راننده باید با سرعت مجاز حرکت کرده و فاصله خود را با سایر خودروها حفظ نماید. همچنین رعایت اصول رانندگی ایمن، رعایت نکات ایمنی، مراقب بودن زمان ورود به خیابان های اصلی و میادین و رعایت حق تقدم از ایجاد تصادفات ساختگی جلوگیری می کند.

گزارش و ثبت دقیق تصادفات

ارائه اطلاعات کامل و دقیق می توانند مجازات تصادف ساختگی و عمدی را مشخص نمایند. زیرا اطلاعات صحیح در شناسایی تصادفات عمدی نقش مهمی ایفا می کنند. همچنین گرفتن عکس از محل تصادف و آسیب های احتمالی، تحویل اظهارات شاهدان و اطلاعات رویداد به بیمه گران و پلیس راهنمایی و رانندگی یکی از راه های پیشگیری از سودجویان تصادفات عمدی است.

توجه به نشانه ها و الگوهای مشکوک

به محض مشاهده نشانه های شک برانگیز در تصادف باید پلیس راهنمایی و رانندگی را از آنها مطلع نمایید. البته نشانه های مشکوک مواردی همچون شواهد ناهمخوان و تغییرات مشکوک در ارائه گزارشات رویداد را در بر می گیرد.

راه های مقابله با تصادف ساختگی و عمدی

در صورتی که با یک رویداد عمدی مواجه شدید و از مجازات تصادف ساختگی و عمدی مطلع نیستید باید اقدامات زیر را انجام دهید.

  • تصادف و محل آن را به پلیس گزارش داده و اگر فکر می کنید که تصادف عمدی است دلایل آن را توضیح دهید.
  • قبل از رسیدن پلیس به مکان تصادف از خودروی طرف مقابل و خودروی خود از زوایای مختلف عکس و فیلم بگیرید. همچنین خودرو را تکان نداده و تا جای ممکن اطلاعات مربوط به راننده و خودروی او را در تلفن همراه یا دفترچه ثبت نماید.
  • شواهدی که در اثبات مجرم به شما کمک کرده را جمع آوری نمایید. همچنین عکس ها، فیلم ها و شهود شواهد یا هر نوع شواهد دیگری را از محل رویداد جمع آوری کرده و به پلیس ارائه دهید.
  • در صورت داشتن بیمه برای ماشین خود، می توانید گزارشات و شکایت خود را در مورد تصادف عمدی به بیمه گر ارائه نمایید. زیرا آنها با انجام تحقیقات ضروری و با تایید شکایت، اقدام لازم را انجام می دهند.
  • وکیل مشاوره حقوقی می تواند در تصادفات عمدی به شما کمک کند و راهنمایی های لازم را در اختیار شما بگذارد. پس یک وکیل متخصص بگیرید تا در بازه زمانی کوتاه تصادف ساختگی را اثبات نماید

مطالب مشابه را ببینید!