مجری زن شبکه من و تو دستگیر شد +عکس

منصوره حسینی مجری شبکه من و تو که اخیرا به ایران سفر کرده بود گویا دستگیر شده است.

 دستگیری مجری زن من و تو

شنیده ها حکایت از آن دارد که خانم منصوره حسینی مجری اتاق خبر شبکه ماهواره ای «من و تو» که اخیراً به ایران سفر کرده بود، دستگیر شد.

منصوره حسینی

وی که 6 سال با این شبکه همکاری می کرده،به علتِ همکاری با این شبکه ماهواره ای دستگیر شده است.

 پیش از این نیز، برخی دیگر از افراد و مجریان شبکه های ماهواره ای، به دلیل همکاری و ارتباط با شبکه های مذکور، با برخوردهای امنیتی و قضائی مواجه شدند.
مطالب مشابه را ببینید!