مجسمه های بسیار زیبا که با کاغذخلق شده اند

در نگاه اول شاید فکر کنید این مجسمه ها و کاغذها بسیار ساده طراحی شده اند و یا تکه های کاغذ و مقوا به هم چسب شده اند، ولی این گونه نیست.

اوریگامی

این مجسمه هایی از کاغذی  که با کمترین تا کردن و با محاسبات دقیق هندسی شکل می گیرد و در اصطلاح به این هنر اوریگامی می گویند که از ژاپن پدبد آمد ولی هم اکنون در سرتاسر جهان علاقه مند پیدا کرده است.

و اما این مجسمه ها را یک ریاضیان آمریکایی به نام برایان چان ساخته است.او واقعا به یک صفحه کاغذی با هنرش جان داده است.با ابتکار و خلاقیت شکل هایی را پدید آورده که حتی خودت ژاپنی ها هم قادر به ساخت این نوع اوریگامی نیستند.او هنر خود را از سال 2005 آغاز کرده است.

اوریگامی

اوریگامی

اوریگامی

اوریگامی

اوریگامی

اوریگامی

اوریگامی

اوریگامی

اوریگامی

اوریگامی

اوریگامی

اوریگامی

اوریگامی

اوریگامی

اوریگامی

اوریگامی

اوریگامی

 

اوریگامی

مطالب مشابه را ببینید!