چه زمانی طلا بخرم؟

تکنیک‌های دریافت سود روی طلا (+ پیش بینی قیمت طلا) رو در یک وبینار رایگان آموزشی یاد بگیر

مجموعه شعر دو بیتی برای مادر و اشعار زیبای عاشقانه در وصف مادر

در این بخش مجموعه شعر دو بیتی برای مادر و زیباترین اشعار عاشقانه در وصف مادر را گردآوری کرده ایم که می توانید در روز مادر و یا در مناسبت های دیگر مانند تولد مادر برای او بفرستید.

اشعار دو بیتی عاشقانه برای مادر

مادر! حضور نام تو در شعر‌های من
لطف خداست شامل حال غزل شده است
غیر از تو جای هیچ کسی نیست در دلم
این مسأله میان من و عشق حل شده است

در کوچه جان همیشه مادر باقیست
دریای محبتش چو کوثر باقیست
در گویش عاشقانه، نام مادر
شعریست که تا ابد به دفتر باقیست

مادر! حضور نام تو در شعر های من

لطف خداست شامل حال غزل شده است

غیر از تو جای هیچ کسی نیست در دلم

این مسأله میان من و عشق حل شده است..

دلم خوش نیست،مدتهاست / مادر گل دلبند تو تنهاست مادر

چرا در پای او آبی روان نیست / چرا اطراف او صحراست مادر

سایه لطف خدایی مادر

معنی عشق و وفایی مادر

شعر من درخور تفسیرت نیست

اوج مهری و صفایی مادر

دو بیتی عاشقانه برای مادر

الهی من بمیرم جایِ ماد

به چشمانم بمالم پایِ مادر

بیاد لای لایِ بچگی ها

منم با هی هیِ هیهای مادر

بعد از خدا، خدای دل و جان من توئی
من، بنده‌ای که بار گنه می‌کشم به دوش
تو، آن فرشته‌ای که ز مهرت سرشته‌اند
چشم از گناهکاری فرزند خود بپوش

مادر است چشم و چـــــراغ زندگی / مادر است سرچشــــــمه آزادگی

مادر است تصویر عشق و عاشقان / مادر است نقـــــــــش بلند جاودان

 

مجموعه شعر دو بیتی برای مادر و اشعار زیبای عاشقانه در وصف مادر

تو گوهری که در کف طفلی فتاده‌ای
من، ساده لوح کودک گوهر ندیده‌ام
گاهی به سنگ جهل، گهر را شکسته‌ام
گاهی به دست خشم به خاکش کشیده‌ام

چون مهر، بـزرگ و بی نـشانی مادر / آرام دل و عـــــزیــز جـانـی مــادر

ای کاش همیشه جـاودان مـی بــودی /  آن قـدر که خـوب و مـهربانـی مـادر

شعر دو بیتی زیبا برای مادر

زن هستی ساز و نظم ده و مهر گستر است
سرچشمه محبت و الطاف داور است
بهر صفا و لطف خدا عشق مظهر است
بعد از خدا به سجده بوَد زآنکه مادر است

چون مهر، بـزرگ و بی نـشانی مادر

آرام دل و عـــــزیــز جـانـی مــادر

ای کاش همیشه جـاودان مـی بــودی

آن قـدر که خـوب و مـهربانـی مـادر

آسودگی از محن ندارد مادر
آسایش جان و تن ندارد مادر
دارد غم و اندوه جگر گوشه خویش
ورنه غم خویشتن ندارد مادر

 

مجموعه شعر دو بیتی برای مادر و اشعار زیبای عاشقانه در وصف مادر

اى مادر عزیز که جان داده‌اى مرا
سهل است اگر که جان دهم اکنون براى تو
گر جان خویش هم ز برایت فدا کنم
کـارى بزرگ نیست، کـه باشد سزاى تو

ای مادر عزیز که جانم فدای تو
قربان مهربانی و لطف و صفای تو
هرگز نشد محبت یاران و دوستان
هم‌پایه محبت و مهر و وفای تو

اشعار دو بیتی عاشقانه برای مادر عزیز

مادر تو بهشت جاودانی مادر
خورشید بلند آسمانی مادر
در چشم تو نور زندگانی جاریست
سر چشمه‌ی مهر بیکرانی مادر

مادر قسم به تو که تویی نور کردگار
یزدان تو را ز نور وفا آفریده است
نازم به آن شکوه و به آن عزت و مقام
جنت به زیر پای تو خوش آرمیده است

شعر زیبا برای روز مادر

تاج از فرق فلک برداشتن
جاودان آن تاج بر سر داشتن

در بهشت آرزو ، ره یافتن
هر نفس شهدی به ساغر داشتن

روز در انواع نعمت ها و ناز
شب بتی چون ماه در بر داشتن

صبح از بام جهان چون آفتاب
روی گیتی را منور داشتن

شامگه چون ماهِ رویا آفرین
ناز بر افلاک اختر داشتن

چون صبا در مزرع سبز فلک
بال در بال کبوتر داشتن

حشمت و جاه سلیمانی یافتن
شوکت و فر سکندر داشتن

تا ابد در اوج قدرت زیستن
ملک هستی را مسخر داشتن

بر تو ارزانی که ما را خوش تر است
لذت یک لحظه مادر داشتن !

فریدون مشیری

مطالب مشابه را ببینید!