محدودیت گواهینامه های جدید چیست؟

محدودیت گواهینامه های جدید چیست؟

محدودیت گواهینامه های جدید

برای افرادی که بتازگی گواهینامه گرفته اند محدودیت هایی اعلام شده است که امسال اجرا می شوند.

 

اطلاعاتی در مورد محدودیت گواهینامه های جدید

نخستین بار در دی ماه سال گذشته بود که خبر اعمال محدودیت برای افرادی که به تازگی گواهینامه رانندگی خود را دریافت کرده اند منتشر شد، خبری که بر اساس آن، این افراد در سال اخذ دریافت مجوز رانندگی با یکسری محدودیت روبه رو خواهند بود و بنا بود که در سال جدید اجرایی شود. موضوعی که از رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی پیگیری شده است.محدودیت گواهینامه

محدودیت گواهینامه

سردار تقی مهری، درباره اجرای این محدودیت ها گفت:در سال جاری این محدودیت ها و ممنوعیت ها را اعمال می کنیم و کسانی که به تازگی گواهینامه گرفته اند باید آن را رعایت کنند.

وی با اشاره به محدودیت های قانونی برای این افراد گفت:برخی از محدودیت ها از قبل وجود داشته است و هم اکنون نیز اجرا می شود؛ به عنوان مثال افرادی که به تازگی گواهینامه خود را دریافت کرده اند، حق رانندگی در بیرون از شهر را ندارند، اما در سال جاری محدودیت های بیشتری اعمال خواهد شد.

 

محدودیت گواهینامه های جدید چیست؟

ممنوعیت های جدید برای نو گواهینامه ها

وی با تاکید بر اینکه این محدودیت ها در راستای افزایش ایمنی ترافیک است، گفت:افرادی که به تازگی گواهینامه رانندگی گرفته اند از ساعت 12 شب تا 5 صبح حق رانندگی کردن ندارند. همچنین طی مدت سه ماه باید یک نفر دارای گواهینامه در کنارشان حضور داشته باشد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اضافه کرد:همچنین دارندگان گواهینامه موتور سیکلت نیز از ساعت 22 تا 5 صبح حق رانندگی ندارند و اجازه هم ندارند که از موتورسیکلت های 125 سی سی به بالا استفاده کنند.

به گفته مهری جزئیات این قوانین همزمان با اجرای آن اطلاع رسانی خواهد شد.

محدودیت نوگواهینامه ها

مطالب مشابه را ببینید!