مراسم عجیب مذهبی در هند! +عکس

مراسم عجیب مذهبی در هند! +عکس

ماه ژوئن برای مردم روستای تنگانان در اندونزی زمان انجام بسیاری از مراسم مذهبی است. طی مراسمی که در این ماه انجام می‌شود، مردم هندوی این منطقه، خدایان خود را پرستش می‌کنند. یکی از مراسم عجیبی که در این مدت انجام می‌شود، مراسم عبادت خدای جنگ است. در این رسم سنتی، مردان روستا لباس‌های محلی خود را می‌پوشند و با گیاهان تیغ‌دار، به یکدیگر حمله می‌کنند. این مراسم “مِکاره‌کاره” نام دارد و برای رضایت “ایندرا”، خدای جنگ انجام می‌شود.

مراسم عجیب مذهبی در هند
مراسم عجیب مذهبی در هند

مراسم عجیب مذهبی در هند
مراسم عجیب مذهبی در هند
مراسم عجیب مذهبی در هند
مراسم عجیب مذهبی در هند
مراسم عجیب مذهبی در هند
مراسم عجیب مذهبی در هند
مراسم عجیب مذهبی در هند
مراسم عجیب مذهبی در هند
مراسم عجیب مذهبی در هند
مراسم عجیب مذهبی در هند
مراسم عجیب مذهبی در هند
مراسم عجیب مذهبی در هند
مراسم عجیب مذهبی در هند
مراسم عجیب مذهبی در هند
مراسم عجیب مذهبی در هند
مراسم عجیب مذهبی در هند
مراسم عجیب مذهبی در هند
مراسم عجیب مذهبی در هند
مراسم عجیب مذهبی در هند
مراسم عجیب مذهبی در هند
مطالب مشابه را ببینید!