مجله تاپ‌ناز‌

مراسم عروسی بعد از 80 سال رابطه دوستی!!

مراسم عروسی بعد از 80 سال رابطه دوستی!!

زوج پاراگوئه ای هشتاد سال پس از دوستی مراسم عروسی خود را برگزار کردند.

در منطقه “سانتا روزا دل آگورای” در کشور پاراگوئه، پیرمرد صد و سه ساله و پیرزن نود و نه ساله پس از گذشت هشتاد سال از ازدواجشان مراسم عروسی خود را برگزار کردند.

این زوج در طول هشتاد سال زندگی زناشویی موفق به برگزاری مراسم عروسی خود نشده بودند. در این مراسم بیش از صد نوه و نبیره و نتیجه این زوج حضور داشتند.

مطالب مشابه را ببینید!