مرتضی پاشایی از بیمارستان بهمن انتقال یافت

مرتضی پاشایی

پیکر مرتضی پاشایی از بیمارستان بهمن انتقال یافت.عکس های هواداران مرتضی پاشایی را با چهره غمگین مقابل بیمارستان و در کنار آمبولانس مشاهده می کنید.

مرتضی پاشایی

پیکر خواننده جوان مرتضی پاشایی در حال انتقال

مرتضی پاشایی مرتضی پاشایی مرتضی پاشایی مرتضی پاشایی مرتضی پاشایی

نوشته های مشابه