مرحوم ناصر عبدالهی در کنار همسرش +عکس

زنده یاد نصایر عبدالهی را در کنار همسرش مشاهده می کنید.

ناصر عبدالهی و همسرش
ناصر عبدالهی و همسرش

نوشته های مشابه