مردی که بدنش کامل نصف شده است + تصاویر

مرد نصف شده

پنگ شوییلین در یک تصادف شدید و پرت شدن زیر کامیون نیمه پایین بدنش را تا زیر ناف از دست داد ولی این باعث نا امیدی او نشد.

پزشکان با ساختن دو پای مصنوعی به او کمک کردند تا حتی مقداری راه نیز برود.در اینجا یاد این مثل پرمعنی ایرانی می افتیم که “در نا امیدی بسی امید است”.

مرد نصف شده

مرد نصف شده

مرد نصف شده

مرد نصف شده

مطالب مشابه را ببینید!