جالب و خواندنی

مردی عجیب در رستوران آلت تناسلی خود را برید

مردی عجیب در رستوران آلت تناسلی خود را برید

مردی عجیب در رستوران آلت تناسلی خود را برید به گزارش پلیس مردی در رستوران آلت تناسلی خود را برید.به گزارش پلیس مردی در رستوران ناحیه استراند شهر وستمنیستر آلت خود را برید و جراحات دیگر به بدن خود وارد نمود.

 

 یکی از کارگران رستوران “زی زی”می گوید ساعت 9 یکشنبه شب بود که مردی وارد رستوران شد و سعی نمود وارد اشپزخانه شود.برخی از کارگران جلو او را گرفتند و او با تلاش از قسمت دیگر وارد اشپزخانه شد.مرد سپس چاقویی را برداشت و خود را از ناحیه مچ دست و دستگاه تناسلی مجروح کرد

مردی عجیب در رستوران آلت تناسلی خود را برید

و سپس در حالی که سعی داشت همچنان خود را مجروح نماید از رستوران بیرون رفت.همه چیز در یک چشم بهم زدن اتفاق افتاد.بسیاری از مشتریان ترسیده بودند.در این حادثه به افراد دیگر اسیبی نرسید.هنگامی که پلیس رسید مرد دستگیر و روانه بیمارستان می گردد اما پزشکان قادر به بازگرداندن مردانگی مرد نمی گردند.حال بیمار مساعد گزارش شده است.

  منبع:دیلی خبر

نوشته های مشابه