مردی که تبدیل به درخت شد+تصاویر

تاپ ناز : دده یک ماهیگیر اهل اندونزی است که به دلیل بیماری عجیب و خطرناکش معروف شده است.از پوست وی زایده های رشد می کند که گاهی اندازه آنها به بیش از 5 سانتی متر می رسد و شبیه به شاخه ها و ریشه های درخت است.

مردم به او مرد درختی می گویند.به تازگی دکتر آنتونی گاسپاری متخصص پوست به سراغ دده رفته تا شاید بتواند بعد از 20 سال بیماری عجیبش را درمان نماید.

مرد درختی

مرد درختی

مرد درختی

مرد درختی

مطالب مشابه را ببینید!