مردی که سرش را ۳۶۰ درجه می چرخاند+عکس

شاید در نگاه اول تصور کنید که این عکس ها فتوشاپ اند ولی در حقیقت اینطور نیست. این عکسها  مارتین الکتروفورز را نشان می دهد که بیشتر به مرد جغدی معروف بوده است.

این مرد میتوانسته سر خود را ۳۶۰  درجه بچرخاند. او متولد سال ۱۸۸۶ بوده است. تصاویری از او را در این آلبوم مشاهده میکنید.

مردی که سرش را ۳۶۰ درجه می چرخاند+عکس

مطالب مشابه را ببینید!