مرد عرب زنش را به دلیل توییتر طلاق داد!

طلاق

مرد عرب زنش را به دلیل توییتر طلاق داد!

یک مرد عربستانی 30 ساله،پس از اینکه بصورت اتفاقی متوجه شد که همسرش در تویتر صفحه ای دارد؛او را طلاق داد…

 او از همسرش خواست تا این حساب را حذف کند اما او نپذیرفت و او نیز اقدام به طلاق او نمود،همسرش نیز به خانه پدرش رفت.

تلاشها برای آشتی آنها ادامه داشت تا اینکه دو خانواده به این راه حل رسیدند که مرد باید مبلغی را برای رضایت همسر بدهد و همسر نیز حساب را لغو کند؛اما او بازهم نپذیرفت که حساب را لغو کند و گفت: یک صفحه تویتر نباید چنین مشکلی ایجاد میکرد.

مطالب مشابه را ببینید!