مرگ دختر زیبای 18 ساله به دلیل گرفتن عکس سلفی!

مرگ دختر زیبای 18 ساله به دلیل گرفتن عکس سلفی!

دختری ۱۸ ساله با نام “آنا اورسو” زمانی که قصد داشت برروی مترو از خود سلفی بگیرد بر اثر برق‌گرفتی جان خود را از دست داد.

مرگ دختر زیبای 18 ساله به دلیل گرفتن عکس سلفی!

مونوپاد باعث مرگ دختر رومانیایی شد.

این دختر که بعد از برق‌گرفتگی به سرعت به بیمارستانSt.Spiridon منتقل شد، علارغم تلاش پزشکان، جان خود را از دست داد.

به گزارش پلیس، “آنا اورسو” بعد از توقف مترو برروی سقف یکی از واگن‌ها رفته و سعی می‌کند تا با مونوپاد خود سلفی بگیرد. در این هنگام بخاطر پایین بودن سیم‌های فشار قوی مترو، مونوپاد این دختر جوان با سیم‌ها برخورد کرده و باعث برق‌گرفتی او می‌شود.

به گفته‌ی پزشکان این برق گرفتگی به حدی قوی بوده که سوختگی‌های عمیقی را برروی جسم بی جان این دختر ایجاد کرده است.

مرگ دختر زیبای 18 ساله به دلیل گرفتن عکس سلفی! مرگ دختر زیبای 18 ساله به دلیل گرفتن عکس سلفی!

مطالب مشابه را ببینید!