مرگ عاشقانه زن و شوهر دست در دست هم و با هم +عکس

عکس های زن و شوهر عاشقی که دست در دست هم در بیمارستان هر دو با هم از دنیا رفتند در فضای مجازی بسیار سر و صدا کرده است.

مرگ عاشقانه زن و شوهر سالمند

این زن و مرد عاشق بعد از 59 سال زندگی مشترک مرگ عاشقانه ای داشتند. این زوج سالمند به دلیل بیماری در بیمارستان بستری شدند که همزمان با هم از این دنیا رفتند.

دان و مارگارت که در سال 1957 با یکدیگر ازدواج کرده بودند پس از تحمل بیماری و ناخوشی های سالمندی در یک روز و تنها اختلافی چند ساعته در حالی که دستان یکدیگر را گرفته بودند و آخرین لحظات عاشقانه خود را سپری می کردند، بعد از 59 سال زندگی مشترک از دنیا رفتند.

این زوج سالمند در کارولینای شمالی زندگی می کردند.تصاویر دان و مارگارت به عنوان عاشق ترین زوج در فضای مجازی بازدید بسیار داشته است.

مرگ عاشقانه زن و شوهر دست در دست هم و با هم +عکس

عکس عاشق ترین زوج از دنیا رفتند

مرگ عاشقانه زن و شوهر دست در دست هم و با هم +عکس

مرگ عاشقانه این زوج عاشق دست در دست هم

مطالب مشابه را ببینید!