مجله تاپ‌ناز‌

معمای اشکال و 20 معادله تصویری برای تست و سنجش هوش

مغز نیز مانند ماهیچه های بدن نیاز به فعالیت و تمرین دارد. در این مطلب 20 معمای اشکال و معادله تصویریبرای تست و سنجش هوش را گردآوری کرده ایم که روشی خوب برای تمرین دادن ذهن و مغز است. کمترین سود حل کردن معماهای زیر، پیشگیری از بیماری آلزایمر است!

معادله تصاویر و معمای اشکال

پازل ریاضی اشکال

معمای اشکال و 20 معادله تصویری برای تست و سنجش هوش

کدام شکل (۶-۱) رنگ سفید بیشتری نسبت به سیاه دارد؟

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

پاسخ: شکل ۳. بقیه شامل قسمت های مساوی از هر کدام هستند.


پازل ریاضی حقه مثلث

معمای اشکال و 20 معادله تصویری برای تست و سنجش هوش

چند مثلث را می توانید ببینید؟

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

جواب: ۲۳

مطلب مشابه: 9 معمای تصویری سخت و بسیار جالب برای افراد باهوش


وسط هدف

معمای اشکال و 20 معادله تصویری برای تست و سنجش هوش

کماندار B چه مقدار امتیاز باید کسب کند چون مجموع امتیاز کماندار A عدد ۵۵ است و تفاوت امتیازها در ده منطقه سیبل با ارزش صعودی به سمت مرکز کسب می شود،

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

پاسخ: ۳۰ امتیاز. منطقه بیرونی ۱ امتیاز، سپس ۲، ۳ و غیره ارزش دارد. مرکز ارزش ۱۰ امتیاز دارد. ۳۰=۹+۸+۸+۵


خامه ها

معمای اشکال و 20 معادله تصویری برای تست و سنجش هوش

کدام درصد کرم باید جایگزین علامت سوال شود؟

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

پاسخ: ۵۴. درصدها شامل همه اعداد از ۰ تا ۹ است که ابتدا عدد بزرگتر است.


پازل ریاضی شکوفه ها

معمای اشکال و 20 معادله تصویری برای تست و سنجش هوش

کدام شاخه گل (۶-۱) بهش متعلق ندارد؟

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

پاسخ: شاخه گل ۲. گل بالای همه شاخه های دیگر به اندازه گل های شاخه است.

مطلب مشابه: معمای تصویری | 10 معمای تصویری جالب به همراه پاسخ این معماها


حلقه بسکتبال

معمای اشکال و 20 معادله تصویری برای تست و سنجش هوش

زمانی که توپ روی یک مربع نارنجی فرود آید یک امتیاز به دست می آید. مختصات آخرین مربعی که باید نارنجی باشد را بنویسید.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

پاسخ: ۶F. در تقاطع هایی که عدد با جای حرف در الفبا مطابقت دارد، امتیاز به دست می آید.


تابلوی گچی

معمای اشکال و 20 معادله تصویری برای تست و سنجش هوش

کدام عدد باید جایگزین علامت سوال شود؟

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

پاسخ: ۳. اعداد زیر خط میانگین سه عدد در ستون بالا است


پازل ریاضی دست خط پاک شده

معمای اشکال و 20 معادله تصویری برای تست و سنجش هوش

با دانستن اینکه اعداد دو رقمی همیشه نشان داده می شوند، کدام عدد باید جایگزین علامت سوال شود؟

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

پاسخ: ۶. از چپ به راست به عنوان یک سری از اعداد که همیشه بر چهار تقسیم می شوند (یا اگر بین ردیف بالا و پایین به طور متناوب بر دو تقسیم می شوند) بخوانید.

۲۴=۴÷۹۶

۶=۴÷۲۴

۱۲=۴÷۴۸

مطلب مشابه: معمای پیدا کردن تصاویر مخفی | تصاویر پنهان شده در عکس ها را پیدا کنید


پازل توت

معمای اشکال و 20 معادله تصویری برای تست و سنجش هوش

چند عدد توت نارس در آخرین شاخه از بین رفته است؟

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

جواب: ۶ عدد توت. شاخه بعدی همیشه به اندازه توت های رسیده شاخه قبلی حاوی توت نارس است.


باد سرد

معمای اشکال و 20 معادله تصویری برای تست و سنجش هوش

با علم به اینکه ارتباط منطقی بین دما و جهت باد وجود دارد، کدام دمای شب باید جایگزین علامت سوال شود؟ (نکته: “زمان” برای چند پازل ریاضی سخت.)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

پاسخ: ۱۱. قطب نما را با ساعت به وقت نظامی جایگزین کنید. نوک قرمز سوزن قطب نما به ساعت بعد از ظهر از ساعت ۱۳ تا ۲۴ نیمه شب اشاره می کند و با دمای روز مطابقت دارد. نوک خاکستری به ساعت در صبح از ساعت ۱ تا ۱۲ ظهر اشاره می کند و دمای شب است.

مطلب مشابه: تست هوش کودک | آزمون تصویری برای تست هوش کودکان و سنجش هوش


کارت اعتباری

معمای اشکال و 20 معادله تصویری برای تست و سنجش هوش

کدام عدد در کارت اعتباری پایینی وجود ندارد؟

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

پاسخ: ۸. عددی که از دو رقم اول تشکیل می شود همیشه دو برابر می شود. ۱۲، ۲۴، ۴۸، ۹۶، ۱۹۲ در کارت بالا و ۲۳، ۴۶، ۹۲، ۱۸۴، ۳۶۸ در کارت پایین


صفحه کلید

معمای اشکال و 20 معادله تصویری برای تست و سنجش هوش

با دانستن اینکه سه عدد در هر ردیف نشان داده شده است (یعنی دو عدد از اعداد یک عدد دو رقمی را تشکیل می دهند) برای تشکیل معادلات دقیق، کدام عدد باید جایگزین علامت سوال شود؟

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

پاسخ: ۶. هر ردیف را به صورت زیر بخوانید:

(۳ + ۲) x 2 = 10

(۱ + ۹) x 2 = 20

(۰ + ۸) x 2 = 16

(۷ + ۵) x 2 = 24


معمای خلاف ساعت

معمای اشکال و 20 معادله تصویری برای تست و سنجش هوش

برنده مسافت را در ۱۵ ثانیه، نفر دوم در ۲۱ ثانیه و غیره طی کرده است. ششمین ورزشکار چند ثانیه طول می کشد تا از خط عبور کند؟

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

پاسخ: ۳۹ ثانیه.

این فرمول است (از راست به چپ):

۱۵ + (۱ + ۵) = ۲۱;

۲۱ + (۲ + ۱) = ۲۴;

۲۴ + (۲ + ۴) = ۳۰;

۳۰ + (۳ + ۰) = ۳۳;

۳۳ + (۳ + ۳) = ۳۹.


مکعب اعداد

معمای اشکال و 20 معادله تصویری برای تست و سنجش هوش

کدام عدد باید جایگزین علامت سوال شود؟

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

جواب: ۹


پازل ریاضی ضربه

معمای اشکال و 20 معادله تصویری برای تست و سنجش هوش

کدام پین ها باید کوبیده شوند تا دقیقاً ۱۰۰ امتیاز کسب شود؟ (نکته: سه تا هستند!)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

جواب: ۱۳ و ۳۹ و ۴۸.


۱۶-کد امنیتی ۱

معمای اشکال و 20 معادله تصویری برای تست و سنجش هوش

برای باز کردن این گاوصندوق باید علامت های سوال را با ارقام صحیح جایگزین کنید. با تعیین الگوی پشت اعداد نشان داده شده می توانید این شکل را پیدا کنید.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

پاسخ: ۱ و ۴. آنها در گروه های اعداد دو رقمی مرتب شده اند که همه آنها به ۷ ختم می شوند و در هر دو ردیف صعودی می شوند.


کد امنیتی ۲

معمای اشکال و 20 معادله تصویری برای تست و سنجش هوش

برای باز کردن این گاوصندوق باید علامت های سوال را با ارقام صحیح جایگزین کنید. با تعیین الگوی پشت اعداد نشان داده شده می توانید این شکل را پیدا کنید.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

پاسخ: ۱ و ۲. هر عدد در ردیف پایین عدد بالای آن منهای ۳ است.


شکل رونده

معمای اشکال و 20 معادله تصویری برای تست و سنجش هوش

کدام شکل (۶-۱) درست رنگ نشده است؟

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

پاسخ: ۶ باید زرد باشد.


پازل آتش بازی

معمای اشکال و 20 معادله تصویری برای تست و سنجش هوش

هر فشفه آتش بازی (A-F) شامل ۶ ستاره است. کدام فشفه آتش بازی با دانستن اینکه هر کدام ۱، ۲ یا ۳ ستاره از رنگ متناظر خود را می دهند، راه اندازی نشده است؟

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

پاسخ: فشفه آتش بازی C. در مجموع ۹ ستاره زرد در آتش بازی وجود دارد، اما تنها ۶ ستاره در هوا وجود دارد. ریاضی آتش بازی را انجام دهید (۳=۶-۹) و متوجه خواهید شد که ۳ ستاره زرد هنوز پرتاب نشده اند.

مطالب مشابه را ببینید!