معافیت سربازی با اهدای عضو

معافیت سربازی

معافیت سربازی با اهدای عضو

‘جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح درباره معافیت اهدا‌کنندگان عضو از انجام خدمت سربازی، گفت: در صورتی که فرد اهداکننده عضو به موجب این کار از کارایی بیفتد،ما وی را از خدمت سربازی معاف می‌کنیم.به گفته وی، به عنوان مثال افرادی که یک کلیه خود را اهدا کنند در شمول معافیت‌های پزشکی قرار گرفته و از خدمت سربازی معاف می‌شود. 
سردار موسی کمالی با بیان اینکه صرف‌داشتن کارت اهدای عضو، دلیلی بر معافیت از خدمت سربازی نخواهد بود، گفت: کسانی که عضو بدن خود را اهدا کنند،حتی در حین خدمت از خدمت سربازی معاف می‌شوند.’

نوشته های مشابه