مجله تاپ‌ناز‌

معافیت کفالت چگونه است | شرایط و مدارک معافی کفالت | مراحلی که باید طی کرد

معافیت کفالت چگونه است | شرایط و مدارک معافی کفالت | مراحلی که باید طی کرد

معافیت کفالت سربازی چیست؟ برای معافیت کفالت نیاز به چه مدارکی است و چه شرایطی دارد؟ در ادامه این مطلب پاس این سولات را داده ایم و مراحل ثبت درخواست کفالت را شرح داده ایم.

طبق بند 1 ماده 44 قانون نظام وظیفه عمومی که در سال 1393 وضع شده است، برای مشمول سربازی که تنها فرزند سالم و ذکور خانواده بالای 18 سال می باشند و سن پدر 70 سال تمام است و به دلیل پیری و کهولت سن زمین گیر است به عنوان نیازمند مراقبت تلقی می گردد، فرد مشمول از قانون معافیت کفالت می تواند استفاده کند. شرایط معافیت کفالت پدر بیمار زیر 70 سال و معافیت کفالت مادر بدون همسر تفاوت دارد که در ادامه ضوابط هر کدام را توضیح می دهیم.

ضوابط و شرایط معافیت کفالت پدر و یا مادر

یکی از روش های معاف شدن از خدمت سربازی، معافیت کفالت است، که در این حالت باید مشمول تنها فرزند ذکور بالای هیجده سال تمام باشد که غیبت نداشته باشد و وقتی این قانون شامل وی می شود که ناچار به مراقبت از بستگان مذکور خود که دچار بیماری، کبر سن، صغر سن، اناث بودن، محجور بودن و نقص عضو هستند، ضمن اینکه این مشمولان در زمان معافیت تحصیلی می توانند برای گرفتن معافی کفالت اقدام نمایند.

 

معافیت کفالت پدر بالای ۷۰ سال تمام

فرد متقاضی معافیت از سربازی به کفالت پدر می بایست مدارکش را به سازمان نظام وظیفه ارسال کند، پس از تعیین تاریخ از سوی سازمان نظام وظیفه، باید نسبت به تکمیل درخواست خود، مدارکی را به جلسه هیئت رسیدگی ببرد و بعد از تایید نهایی این هیئت، معافیت کفالت دائم را دریافت کند.

مدارک اولیه جهت معافیت کفالت

 • یک قطعه عکس رنگی ۲ * ۳ زمینه سفید تمام رخ مشمول
 • تصویر تمام صفحات شناسنامه عکس‌دار
 • تصویر کارت ملی یا کارت موقت ملی
 • تصویر تمام صفحات شناسنامه پدر، مادر، خواهران و برادران
 • برگ تکمیل شده استعلام آخرین وضعیت مشمول [برگه شماره ۱ در دفترچه نظام وظیفه]
 • برگ تکمیل شده وضعیت مشمولان [برگه شماره دو در دفترچه نظام وظیفه]
 • برگ تکمیل شده واکسیناسیون [برگه شماره ۴ در دفترچه نظام وظیفه]
 • برگ تکمیل شده معاینه اولیه مشمولان [برگ شماره ۵ در دفترچه نظام وظیفه]
 • گواهی اشتغال به خدمت از یگان خدمتی برای مشمولانی که در حین خدمت اقدام می‌کنند.
 • تصویر گواهی آخرین مدرک تحصیلی که توسط مراجع صادر کننده یا ثبت اسناد برابر با اصل شده است [مشمولان دارای تحصیلات غیر دانشگاهی برگه شماره ۳ در دفترچه نظام وظیفه را پر کنند].

 مدارک لازم جهت معافیت کفالت پدر [مرحله دوم]

 • یک قطعه عکس رنگی ۲ * ۳ زمینه سفید و تمام رخ مشمول
 • اصل و تصویر شناسنامه عکس‌دار مشمول [یک نسخه]
 • ۲ قطعه عکس ۳ * ۴ پدر مشمول
 • اصل و تصویر صفحات شناسنامه پدر و مادر مشمول [یک نسخه]
 • تصویر صفحه اول شناسنامه برادران و خواهران مشمول [یک نسخه]
 • گواهی فوت برادر یا برادران مشمول در صورتی که فوت کرده باشند
 • تصویر شناسنامه و یا طلاقنامه همسر یا همسران دیگر پدر مشمول در صورت وجود [یک نسخه]
 • برگ تکمیل شده استعلام آخرین وضعیت مشمول [برگه شماره ۱ در دفترچه نظام وظیفه]
 • برگ تکمیل شده تحقیق وضعیت توسط نیروی انتظامی یا وظیفه عمومی [برگ شماره ۷ در دفترچه نظام وظیفه]
 • اصل گواهی تحصیلی
 • برگ تکمیل شده تاییدیه وضعیت مشمول [برگ شماره ۸ در درفترچه نظام وظیفه]
 • اصل فیش بانکی واریز مبالغ مورد نیاز که در دفترچه نظام وظیفه آورده شده است
 • تهیه برگ اول قبض ۲۳۰۰۰ ریالی مخصوص خدمات پستی کارت معافیت و یک عدد پاکت ارسال کارت از دفاتر پستی
 • گواهی اشتغال به خدمت از یگان خدمتی برای مشمولانی که در حین خدمت اقدام می‌کنند.
 • برگ معاینه پزشکی برادر بیشتر از ۱۸ سال مشمول مبنی بر اینکه به علت بیماری یا نقص عضو قادر به مراقبت و نگهداری از مکفول نباشد.

معافیت کفالت چگونه است | شرایط و مدارک معافی کفالت | مراحلی که باید طی کرد

شرایط و ظوابط معافیت کفالت مادر

قانون معافیت کفالت مادر تنها مختص مشمولانی است که به عنوان یگانه سرپرست مادر خود به شمار می روند که باید از مادرشان به دلایلی همچون بیماری، نقص عضو و … مراقبت نمایند. البته صحت این موضوع باید به تشخیص و تایید شورای پزشکی باشد. در این صورت متقاضی معافیت، به طور موقت یعنی به مدت ۳۰ ماه متوالی می تواند از معافیت کفالت برخوردار گردد و پس از اتمام آن، چنانچه دارای شرایط کفالت معافیت باشد، به طور دائم معاف از خدمت دوره ضرورت خواهد شد.

اگر متقاضی معافیت دارای مادر مطلقه و یک برادر کوچکتر از خود باشد و این برادر پیش از اتمام کفالت موقت ۳۰ ماه به سن ۱۸ سالگی برسد. در صورتی که تمایل به استفاده از معافیت موقت دارد، رسیدگی و صدور معافیت کفالت تا اتمام کامل ۱۸ سالگی برادر، مانعی ندارد. در صورت عدم تمایل به معافیت موقت، رسیدگی به تقاضای مشمول براساس ضوابط دیگر سازمان نظام وظیفه خواهد بود.

تقاضای مشمول برای گرفتن معافیت کفالت مادر، تنها برای مادر بی سرپرست(طلاق، فوت و یا ناتوانی پدر مشمول در سرپرستی) رسیدگی می شود و دیگر مواردی همچون شاغل یا جوان بودن مادر و دیگر موارد پذیرفته نخواهد شد. مشمول در صورت داشتن شرایط معافیت کفالت مادر باید مدارک اولیه جهت معافیت کفالت که در بالا ذکر شد را به سازمان وظیفه ارسال کند و در مرحله دوم مدارک بعدی را در اختیار مسئولین مربوطه قرار دهند.

مدارک لازم جهت معافیت کفالت مادر [مرحله دوم]

 • ۲ قطعه عکس ۳ * ۴ مادر مشمول
 • ۱ قطعه عکس رنگی ۲ * ۳ زمینه سفید و تمام رخ مشمول
 • تصویر و اصل شناسنامه عکس‌ دار مشمول [یک نسخه]
 • تصویر صفحه اول شناسنامه برادران و خواهران مشمول [یک نسخه]
 • تصویر و اصل صفحات شناسنامه پدر و مادر مشمول [یک نسخه]
 • تصویر شناسنامه و یا خلاصه فوت همسر یا همسران دیگر مادر مشمول در صورت وجود [یک نسخه]
 • برگ تکمیل شده استعلام آخرین وضعیت مشمول (برگه شماره ۱ در دفترچه نظام وظیفه)
 • برگ معاینه پزشکی برادر بیشتر از ۱۸ سال مشمول مبنی بر این که به علت بیماری یا نقص عضو قادر به مراقبت و نگهداری از مکفول نباشد.
 • برگ تکمیل شده تحقیق وضعیت توسط نیروی انتظامی یا وظیفه عمومی [برگ شماره ۷ در دفترچه نظام وظیفه]
 • برگ تکمیل شده تاییدیه وضعیت مشمول (برگ شماره ۸ در درفترچه نظام وظیفه)
 • اصل گواهی فوت پدر در صورتی که فوت کرده باشد و یا نامه‌ای از محاکم قضایی مبنی بر اینکه بیش از یک سال از حبس پدر باقی مانده است. و یا اصل و رونوشت طلاقنامه مادر در صورت طلاق.
 • تهیه برگ اول قبض ۲۳۰۰۰ ریالی مخصوص خدمات پستی کارت معافیت و یک عدد پاکت ارسال کارت از دفاتر پستی.
 • گواهی اشتغال به خدمت از یگان خدمتی برای مشمولانی که در حین خدمت اقدام می‌کنند.
 • اصل فیش بانکی واریز مبالغ مورد نیاز که در دفترچه نظام وظیفه آورده شده است.

معافیت کفالت چگونه است | شرایط و مدارک معافی کفالت | مراحلی که باید طی کرد

دیگر انواع معافیت کفالت

علاوه بر معافیت کفالت پدر یا مادر برای مشمولان بالای ۱۸ سال تمام که باید تنها فرزند ذکور باشند، قانون معافی کفالت شامل برادر یا نوه ذکور نیز می شود که به صورت زیر دسته بندی می شود و شرایط معافیت کفالت برای هر یک از این معافی کفالت متفاوت خواهد بود و باید توسط سازمان نظام وظیفه رسیدگی گردد.

 • معافی کفالت پدربزرگ پدری یا مادری یا کفالت مادربزرگ پدری یا مادری
 • معافی کفالت خواهر یا برادر صغیر زیر ۱۸ سال
 • معافی کفالت فرزند
 • معافی کفالت برادر بیمار
 • معافی کفالت برادر یا خواهر معلول
 • معافی کفالت خواهر
 • معافی کفالت سه خواهری
 • معافی کفالت وابستگان نیازمند مراقبت, طبق معافیت «ماده ۶» بهزیستی
 • معافی کفالت والدین معلول

با داشتن شرایط ذکر شده و ارائه مدارک می توانید با روش معافیت کفالت از خدمت معاف شوید.

مطالب مشابه را ببینید!