عکس بازیگران

معرفی بازیگران سریال روزی روزگاری

عکس و معرفی بازیگران سریال ترکی سریال روزی روزگاری

ارکان پتکایا در نقش علی در سریال سریال روزی روزگاری

ارکان پتکایا در نقش علی در سریال سریال روزی روزگاری


عایشه بینگول در نقش جمیله در سریال سریال روزی روزگاری

عایشه بینگول در نقش جمیله در سریال سریال روزی روزگاری


ویلما الس در نقش کارولین در سریال سریال روزی روزگاری

همچنین بخوانید : خلاصه داستان قسمت آخر سریال روزی روزگاری

ویلما الس در نقش کارولین در سریال روزی روزگاری


Yıldız Çağrı Atiksoy در نقش پلین در سریال گذشت زمان

Yıldız Çağrı Atiksoy در نقش برین در سریال روزی روزگاری


ارس بولوت در نقش مت در سریال روزی روزگاری

ارس بولوت در نقش مت در سریال روزی روزگاری


فرح زینب عبداله در نقش آیلین در سریال روزی روزگاری

فرح زینب عبداله در نقش آیلین در سریال روزی روزگاری


مرال چتینکایا در نقش حسف در سریال روزی روزگاری

مرال چتینکایا در نقش حسف در سریال روزی روزگاری


میت هوروزاغلو در نقش سونور در سریال روزی روزگاری

میت هوروزاغلو در نقش سونور در سریال روزی روزگاری


رسپ رنان بلیک در نقش سلیمان در سریال روزی روزگاری

رسپ رنان بلیک در نقش سلیمان در سریال روزی روزگاری


مین توگای در نقش بهار در سریال روزی روزگاری

رسپ رنان بلیک در نقش سلیمان در سریال روزی روزگاری


مهمت گورهان در نقش کمال در سریال روزی روزگاری

مهمت گورهان در نقش کمال در سریال روزی روزگاری


زینو اراچار در نقش نریمان در سریال روزی روزگاری

مهمت گورهان در نقش کمال در سریال روزی روزگاری

امیر برکه زنسدی در نقش کودکی عثمان در سریال روزی روزگاری

مهمت گورهان در نقش کمال در سریال روزی روزگاری


گان کاپر در نقش جوانی عثمان در سریال روزی روزگاری

مهمت گورهان در نقش کمال در سریال روزی روزگاری


یاگیز کن کونیالی در نقش آیدین  در سریال روزی روزگاری

مهمت گورهان در نقش کمال در سریال روزی روزگاری


دیلا اکباش در نقش آیتن در سریال روزی روزگاری

مهمت گورهان در نقش کمال در سریال روزی روزگاری

دکمه بازگشت به بالا