مجله تاپ‌ناز‌

معمای تخم مرغ فروش میلیاردر

معمای تخم مرغ فروش میلیاردر

معما:
شخصي تخم مرغ را دانه اي 700 ريال خريد و دانه اي 500 ريال فروخت و سرانجام ميليونر شد!

چطور چنين چيزي ممكن است؟!

 

******

******

******

******

******

******

******

******

******

 

جواب معما:

او ابتدا ميلياردر بود ، اما در اثر زيانهاي پي در پي ، بخشي از دارائيش را از دست داده و ميليونر شد.

مطالب مشابه را ببینید!