مقایسه لباس زنان هالیوودی در 4 مراسم GRAMMY

مقایسه لباس زنان هالیوودی در 4 مراسم GRAMMY

در این مقاله پوشش ستاره های هالیوودی را در 4 سال مراسم Grammy مقایسه کرده ایم.

 جنیفر لوپز

 Jennifer Lopez
February 24, 1999
February 23, 2000
January 31, 2010
February 13, 2011

 پوشش ستاره های هالیوودی,ستاره های هالیوودی

Katy Perry
February 8, 2009
January 31, 2010
February 13, 2011
February 12, 2012

 پوشش ستاره های هالیوودی,ستاره های هالیوودی

  Beyonce
February 8, 2004
February 13, 2005
February 10, 2008
January 31, 2010

 پوشش ستاره های هالیوودی,ستاره های هالیوودی

 Christina Aguilera
February 23, 2000
February 27, 2002
February 8, 2004
February 11, 2007

 پوشش ستاره های هالیوودی,ستاره های هالیوودی

 Taylor Swift
February 10, 2008
February 8, 2009
January 31, 2010
February 12, 2012

 پوشش ستاره های هالیوودی,ستاره های هالیوودی

 Whitney Houston
February 25, 1986
February 24, 1987
March 2, 1988
February 23, 2000

 پوشش ستاره های هالیوودی,ستاره های هالیوودی

 Rihanna
February 11, 2007
February 10, 2008
February 13, 2011
February 12, 2012

 پوشش ستاره های هالیوودی,ستاره های هالیوودی

 Pink
February 27, 2002
February 23, 2003
February 11, 2007
January 31, 2010

 پوشش ستاره های هالیوودی,ستاره های هالیوودی

 Celine Dion
February 26, 1997
February 24, 1999
February 27, 2002
January 31, 2010

 پوشش ستاره های هالیوودی,ستاره های هالیوودی

  Gwen Stefani
February 26, 1997
February 23, 2003
February 8, 2004
February 8, 2006

منبع:seemorgh.com

مطالب مشابه را ببینید!