مجله تاپ‌ناز‌

مواد غذایی شور باعث گرسنگی بیشتر می شود

مواد غذایی شور

طبق تحقیقات معلوم شده است که خوردن غذاهای شور باعث گرسنگی بیشتر انسان می شود و تولید ادرار بیشتری می کند.

خوردن غذای شور انسان را گرسنه تر می کند

اغلب افراد گمان میکنند که با خوردن غذاهای شور تشنگی به سراغ آنها می آید و تشنه تر میشوند اما نتایج بررسی های محققان نشان داد که خوردن غذاهای شور موجب ایجاد احساس تشنگی نمیشود بلکه احساس گرسنگی بیشتر را در افراد تقویت میکند.غذاهای شور

غذاهای شور

محققان دریافتند غذای شور منجر به گرسنگی می شود

همیشه تصور کرده ایم که رژیم غذایی شور منجر به تشنگی در افراد می شود، اما محققان بر این باورند که شوری در رژیم غذایی منجر به گرسنگی می شود.
نتایج مطالعات جدید نشان داده است، غذاهای شور تشنگی را کاهش می دهند و این در حالی است که منجر به افزایش گرسنگی به علت نیاز بیشتر به انرژی می شوند.
غذاهای شور باعث تشنگی در افراد می شوند؛ این جمله ای است که شاید بارها شنیده باشید. این بررسی در یک ماموریت شبیه سازی شده مریخ انجام شد و نتیجه دقیقا برعکس بود.
در این آزمایش، فضانوردانی که نمک بیشتر مصرف کردند، نیاز به انرژی بیشتری پیدا کردند، اما تشنه نشدند.
محققان اظهار کردند:مصرف تنقلات شور در درازمدت منجر به نوشیدن کمتر خواهد شد.

گرسنگی

احساس گرسنگی بیشتر با خوردن غذاهای شور

این مطالعه برای اولین بار است که ارتباط بین مقدار نمک در رژیم غذایی افراد و عادات آشامیدن را مورد بررسی قرار می دهد.
دانشمندان دریافتند افزایش مصرف نمک منجر به تحریک تولید ادرار بیشتر می شود و تصور می شود که این مایع اضافی، از “نوشیدن” تولید شده است که این نتیجه درست نیست.
نتایج بررسی ها نشان داد، مصرف نمک بیشتر منجر به تولید نمک بیشتر در ادرار می شود.

محققان افزودند:بین مقدار مصرف نمک و مقدار ادرار ارتباط وجود دارد، اما این افزایش به دلیل نوشیدن بیشتر نیست و در واقع رژیم غذایی شور منجر به نوشیدن کمتر می شود.
این بررسی بر روی موش های آزمایشگاهی هم انجام شد و محققان مشاهده کردند نمک بیشتر در رژیم غذایی منجر به تشنگی نمی شود، بلکه گرسنگی را افزایش می دهد.
این بررسی در نشریه Clinical Investigation آمده است.

افزایش گرسنگی با خوردن غذاهای شور

مطالب مشابه را ببینید!