مجله تاپ‌ناز‌

میزان نفقه زن چگونه تعیین می شود؟

 

قانون در بحث نفقه توجهی به توان مالی مرد ندارد، اما مطابق رویه های موجود، تمام کارشناسان در هنگام تعیین مبلغ، به توان مالی مرد نیز توجه می کنند. به طوری که اگر مرد توان مالی خوبی داشته باشد، حتما نفقه بالایی برای زن تعیین می کنند.

میزان مشخص نفقه زن در قانون چقد است

نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده که از زمان عقد دائم بر عهده شوهر است.

در واقع همان نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ،که اگرچه در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت آن تاکید شده اما در مواردی نیز به مردان اجازه داده شده است که از پرداخت آن خودداری کنند. ماده 1108 قانون مدنی می گوید، هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
بنا بر این گزارش، تا به امروز در قانون میزان مشخصی برای نفقه تعیین نشده و میزان آن متناسب با شئون خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد تعیین می شود البته اگر زن و مردی در رقم تعیین شده توافق نداشته باشند، دادگاه میزان آن را مشخص می کند.
nafagheh 1 e1494330561336

احکام نفقه

شایان ذکر است؛ اگر مردی با توان مالی کم به سراغ دختری از طبقه بالا برود، قانونگذار به نیازهای زن متناسب با شأن او توجه دارد و کار زیادی با توان مالی مرد ندارد. به عبارت دیگر در این مواقع نفقه طبق قانون باید متناسب با شأن زن پرداخت شود.
قانون در بحث نفقه توجهی به توان مالی مرد ندارد، اما مطابق رویه های موجود، تمام کارشناسان در هنگام تعیین مبلغ، به توان مالی مرد نیز توجه می کنند. به طوری که اگر مرد توان مالی خوبی داشته باشد، حتما نفقه بالایی برای زن تعیین می کنند.
گفتنی است؛ اگرچه نفقه حق زن است اما زن برای دریافت آن حتما باید در خانه شوهرش باشد و اگر خانه شوهر را بدون اجازه ترک کند، در صورتی که مرد بخواهد نفقه به او تعلق نمی گیرد.
خاطرنشان می شود؛ هر فردی که با وجود استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از ادای نفقه دیگر اشخاص واجب النفقه خودداری کند، از طرف دادگاه به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم خواهد شد.
nafagheh 2 e1494330550387

میزان نفقه زن چگونه تعیین می شود

 

مطالب مشابه را ببینید!