ناامیدی پزشکان شوماخر

ناامیدی پزشکان شوماخر

ناامیدی پزشکان شوماخر

دکترهای میشائیل شوماخر هفت هفته پس از حادثه‌ای که برای این ورزشکار رخ داد از بیرون آوردن او از کما دست کشیدند.

به گزارش ایسنا، میشائیل شوماخر برنده هفت قهرمانی فرمول یک جهان نزدیک به دو ماه است که در بیمارستان گرینبول بستری شده و در حالت کما به سر می‌برد.

دکترهای بیمارستان گرینبول فرانسه البته دلیلی برای دست کشیدن از تلاش برای بیرون آوردن این ورزشکار آلمانی از حالت کما اعلام نکردند اما به نظر می‌رسد این تصمیم به خاطر بیماری ذات‌الریه شوماخر باشد که هفته گذشته تشخیص داده و درمان شد.

مطالب مشابه را ببینید!