ناپدری کیم کارداشیان تغییر جنسیت داد! +عکس

به نظر می رسد ناپدری سابق کیم کارداشیان درحال تغییر جنسیت دادن می باشد!!
بروس جنر که چندین سال پیش با کریس جنر (مادر کیم کارداشیان) ازدواج کرده بود مدتی است که از کریس نیز جدا شده و گویا به نظر می رسد که تصمیم به تغییر جنسیت گرفته است. در این تصاویر او را مشاهده می کنید که از مرکز زیبایی خارج می شود.
ناپدری کیم کارداشیان تغییر جنسیت داد! +عکس

تغییر جنسیت ناپدری کیم کارداشیان+عکس

تغییر جنسیت ناپدری کیم کارداشیان+عکس

 

مطالب مشابه را ببینید!