نحوه خواستگاری مرد 52 ساله از دختر 35 ساله! +عکس

نحوه خواستگاری مرد 52 ساله از دختر 35 ساله!

روش عجیب این مرد برای خواستگاری مورد توجه همه قرار گرفت.

مردی 52 ساله با پخش تراکت و اطلاعیه در مکان عمومی و مطرح کردن شرایط ازدواج از مخاطب خاص خود خواستگاری کرد.

 نحوه خواستگاری مرد 52 ساله از دختر 35 ساله!

مطالب مشابه را ببینید!