مجله تاپ‌ناز‌

نحوه ساخت تابلو برجسته با شکل برگ

نحوه ساخت تابلو برجسته با شکل برگ

این هم یک کار ساده و قشنگه که با استفاده از برگ های مصنوعی و طبیعی و ورق آلومینیومی ساخته می شود.

تابلوهای برجسته,درست کردن تابلوهای برجسته

برگ ها را روی یک تکه چوب یا مقوای ضخیم با چسب چوب بچسبانید.

تابلوهای برجسته,درست کردن تابلوهای برجسته

روی برگ ها را با قلم مو چسب چوب بزنید و ورق آلومینیوم نازک را روی آن بچسبانید.

تابلوهای برجسته,درست کردن تابلوهای برجسته

با یک تکه اسفنج واکس مشکی یا شاپان (قیر مایع) را روی کار بکشید.

تابلوهای برجسته,درست کردن تابلوهای برجسته

تابلوهای برجسته,درست کردن تابلوهای برجسته

این هم چند نمونه از برجسته کاری های ساده هستند.

مطالب مشابه را ببینید!